Detail programu

Ekonomické myšlení


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Cyrilometodějská teologická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy zájmového vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Zájmové kurzy v oblasti ekonomie
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti ekonomie.
Název programu/kurzu:
Ekonomické myšlení
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz se pokusí účastníkům zprostředkovat ekonomické myšlení jako způsob chápání reality s pomocí účetních a ekonomických informací, který nicméně není o číslech, ale o tom, co se za čísly skrývá, co lze z čísel vyčíst, k čemu může ekonomické myšlení sloužit, jaké vyjadřuje hodnoty a jak napomáhá k dosahování stanovených cílů. Cílem správného ekonomického myšlení není finanční zisk nebo hromadění majetku, ale prosperita a dobré dílo. Zdrojem prosperity a cestou k dobrému dílu nejsou čísla, peníze a majetek, ale především lidé, spolupráce, společné hodnoty, nápady a schopnost je realizovat, efektivní využívání dostupných zdrojů, a především úsilí a využití příležitostí ve správný čas. Kurz je určen široké veřejnosti se zájmem o danou problematiku. Účastník se v problematice orientuje jako poučený laik. Ví kde a jak lze ekonomickou expertízu získat. Dokáže ekonomické myšlení používat při řešení běžných problémů a rozhodnutí.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
o Principy účetnictví, obsah a použití hlavních ekonomických kategorií, se kterými pracují základní účetní výkazy. o Ukázka některých ekonomických transakcí a procesů, ekonomického zhodnocení zdrojů a kategorií majetku z účetního a ekonomického hlediska. o Ukázka jak se sledují a plánují výnosy, náklady, příjmy a výdaje, jak se řídí cash-flow, hodnotí výnosnost, návratnost, produktivita. o Základní ekonomické a finanční nástroje, produkty, operace, účetní a daňové souvislosti. Jak se v nich orientovat, jak provádět a chápat základní analýzy, jak rozumět ekonomickému významu hlavních účetních kategorií a vztahům mezi nimi. Co lze od finančních nástrojů očekávat, co lze s jejich pomocí zjistit a získat a jak s jejich pomocí dělat špatné i správné závěry. o Problematika oceňování a hodnocení investičních příležitostí, podniků, akcií.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Drábek Ivan, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací