Detail programu

Média na hraně - mediální dovednosti pro 2. stupeň ZŠ a SŠ


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Cyrilometodějská teologická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků v akreditovaných programech DVPP.
Název programu/kurzu:
Média na hraně - mediální dovednosti pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je primárně určen učitelům na základních a středních školách. Je tvořen dvěma prakticky zaměřenými tematickými bloky (v rozsahu 3x45 min), ve kterých si účastníci vyzkouší činnosti a aktivity, které následně mohou realizovat ve výuce se svými žáky. Praktický blok I: Etické principy audiovize a audiovizuální tvorba jako nástroj vzdělávání je zaměřen na audiovizuální řeč a základní postupy tvorby audiovizuálního záznamu. Praktický blok II se soustředí na analýzu kybernetických hrozeb v prostředí internetu a na sociálních sítí, ukazuje příklady desinformačních kampaní, fungování trollingu i factchecking. Součástí obou bloků je interaktivní cvičení (rozpoznání původního materiálu a jak byl technologicky upraven a editován autorem sdělení).
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Vzdělávací cíle programu: ? Účastník kurzu umí pojmenovat a rozklíčovat základní strategie v mediální komunikaci. ? Účastník kurzu dokáže analyzovat principy fakenews a trollingu a jejich dopad na cílovou skupinu. ? Účastník kurzu je schopen využít přednosti sociálních sítí i upozornit a ukázat jejich negativní dopady na mezilidskou komunikaci a vnímání reality. ? Účastník dokáže vytvořit jednoduché mediální sdělení/produkt, který splňuje požadavky na eticky vyvážené informování. ? Účastník se dokáže pohybovat v mediálním prostoru eticky a bezpečně.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Sedláková Renáta, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací