Detail programu

Základní principy a význam firemní komunikace v odborné praxi


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Cyrilometodějská teologická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy zájmového vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Zájmové kurzy v oblasti etiky v médiích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti etiky v médiích.
Název programu/kurzu:
Základní principy a význam firemní komunikace v odborné praxi
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
1) Základní znalosti z oblasti psychologie vztahů - rozvoj osobnosti. 2) Základní znalosti nástrojů koučinku - metody a jejich využití. 3) Základní nástroje mediace - řešení konfliktních situací. 4) Základní nástroje pro vyjednávání - pravidla vyjednávání včetně mezinárodního. 5) Nastavení pravidel pro uplatnění celkové procesní efektivity - rozdělení úrovní komunikace, přidaná hodnota, strategický rozvoj. 6) Získání základních znalostí z oblasti sdělování informací - tvorba a sdělování pomocí příběhů. 7) Získání základních znalostí z oblasti tvorby a změny ve firemní kultuře - tvorba a metody využití její síly. 8) Základní nástroje pro strategický rozvoj firmy - jak na strategii pohlížet. Kurz bude veden kombinovanou formou. Přednášky, studijní opory a evaluační nástroje budou připraveny v online prostředí a kurzisti si materiály mohou studovat dle svých časových možností. Interaktivní část bude probíhat prezenčně na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Připravit posluchače na budoucí odbornou praxi nebo pomoci zorientovat se v současné odborné praxi z pohledu pochopení základních principů komunikace a její aplikace do různých vzájemně propojených oblastí fungování v jakémkoliv firemním prostředí. Obsah je určený pro jak budoucí tak stávající zaměstnance, vedoucí zaměstnance ale i podnikatele a nebo majitele firem.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Franc Jaroslav, doc. Mgr. Th.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací