Detail programu

Ruská filologie - Italská filologie


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Filozofická fakulta nabízí uchazečům, kteří mají zájem o absolvování oborů dle akreditovaných bakalářských studijních programů účast v programech celoživotního vzdělávání. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.
Název programu/kurzu:
Ruská filologie - Italská filologie
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání dle aktuálně akreditovaných studijních oborů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
V lingvistické oblasti je studium věnováno zvládnutí synchronního stavu ruského a italského jazyka, v literárněvědné oblasti je cílem studia osvojit si znalosti o teorii a vývoji ruské a italské literatury a kultury XIX. a XX. stol. Systematicky jsou prohlubovány praktické znalosti obou jazyků a znalosti ruských a italských reálií.
Požadované předpoklady
maturitní vysvědčení
Profil absolventa
maturitní vysvědčení
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací