Detail programu

Ruština pro překladatele


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Filozofická fakulta nabízí uchazečům, kteří mají zájem o absolvování oborů dle akreditovaných navazujících magisterských studijních programů účast v programech celoživotního vzdělávání. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.
Název programu/kurzu:
Ruština pro překladatele
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání dle aktuálně akreditovaných studijních oborů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Studium je určeno absolventům bakalářského studia ruské filologie nebo příbuzného oboru. V lingvistické oblasti je studium jazyka zaměřeno na aspekty synchronní, studenti se dále podrobněji seznamují s normou spisovného jazyka, stejně jako s jeho stylistickým rozvrstvením, funkčními styly spisovné ruštiny. V literárněvědné a kulturologické oblasti se studium zaměřuje na problematiku správného chápání textů a na prohloubení znalostí o ruské kultuře všeobecně. Podstatnou složku studia tvoří disciplíny, které poskytují studentům znalosti a dovednosti z oblasti teorie a praxe odborného překladu a tlumočení a umožňují jim profilovat své dovednosti a znalosti v oblasti překladatelsko-tlumočnické.
Požadované předpoklady
ukončené bakalářské studium
Profil absolventa
ukončené bakalářské studium
Garant programu/kurzu
Vychodilová Zdeňka, doc. PhDr. CSc.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací