Detail programu

Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě - dvouobor


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě - dvouobor
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Třísemestrální studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd - Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele, Didaktika vybraných vyučovacích předmětů (českého jazyka a literatury, anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka, ruského jazyka, španělského jazyka, dějepisu, ekonomických disciplín, hudební výchovy, psychologie, sociologie). V Pedagogice pro učitele a v Psychologii pro učitele je zprostředkována pedagogická a psychologická teorie. Na obecné výstupy z Pedagogiky pro učitele a Psychologie pro učitele navazuje Didaktika vybraných vyučovacích předmětů, teoretické výstupy jsou zde prakticky procvičovány, včetně využívání příkladů pedagogické praxe. Součástí studia je učitelská praxe, kterou studující absolvuje v předmětu své odbornosti na střední škole. Forma studia je kombinovaná - kombinace prezenční výuky a on-line či off-line aktivit za pomoci e-learningového vzdělávací prostředí EDIS. Frekvence výuky je plánována cca 1x měsíčně v pátek a sobotu.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Absolvent získá základy profesních kompetencí budoucích učitelů v té míře, aby mohl kvalifikovaně pracovat jako učitel na střední škole.
Požadované předpoklady
Studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského studia na FF UP v Olomouci i jiných VŠ v ČR, kteří absolvovali studijní obor odpovídající obsahu vyučovaných didaktik.
Profil absolventa
Studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského studia na FF UP v Olomouci i jiných VŠ v ČR, kteří absolvovali studijní obor odpovídající obsahu vyučovaných didaktik.
Garant programu/kurzu
Grecmanová Helena, prof. PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací