Detail programu

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 56 hodin


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 56 hodin
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka v průběhu 1 a půl semestru. Kurz je vhodný pro učitele, kteří se teprve na výuku jazyka připravují. V kurzu se budou studenti věnovat gramatice odpovídající úrovni B1 a rozšíří si i svou slovní zásobu. Dále bude také věnován čas dovednosti psaní v anglickém jazyce a především správné výslovnosti a intonaci, která je obzvlášť důležitá při výuce začátečníků, které tato skupina bude pravděpodobně vyučovat. Jelikož jsou naší cílovou skupinou učitelé praktikující výuku anglického jazyka, chceme veškeré metody použité ve výuce prezentovat i jako model a zdroj inspirace pro jejich vlastní praxi. Cílem kurzu je, aby jeho účastníci získali potřebné vědomosti z následujících oblastí a dostali se tak ze vstupní úrovně A2-B1 na úroveň B1: Přítomný čas - present simple, present continuous Vztažné věty, minulé časy - past simple, past continuous, questions with and without auxiliaries Budoucí časy - going to, will, present continuous Předpřítomný čas - present perfect simple Stupňování přídavných jmen - comparative Stupňování přídavných jmen- superlative Infinitivní vazby a vazby s -ing Modální slovesa vyjadřující zákazy, příkazy, rady Podmínkové věty Modální slovesa - may, should
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka v průběhu 1 a půl semestru. Kurz je vhodný pro učitele, kteří se teprve na výuku jazyka připravují. V kurzu se budou studenti věnovat gramatice odpovídající úrovni B1 a rozšíří si i svou slovní zásobu. Dále bude také věnován čas dovednosti psaní v anglickém jazyce a především správné výslovnosti a intonaci, která je obzvlášť důležitá při výuce začátečníků, které tato skupina bude pravděpodobně vyučovat. Jelikož jsou naší cílovou skupinou učitelé praktikující výuku anglického jazyka, chceme veškeré metody použité ve výuce prezentovat i jako model a zdroj inspirace pro jejich vlastní praxi. Cílem kurzu je, aby jeho účastníci získali potřebné vědomosti a dostali se tak ze vstupní úrovně A2-B1 na úroveň B1.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Čakányová Michaela, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací