Detail programu

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 32 hodin


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 32 hodin
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Vzdělávací program s časovou dotací 32 hodin je zaměřen na učitele anglického jazyka základních či středních škol nehledě na jejich původní aprobaci. Kurz je vhodný pro učitele, kteří mohou mít s výukou AJ již nějaké zkušenosti nebo se k její výuce vrací po kratší či delší odmlce, jelikož je kurz koncipován pro úroveň B2-C1. Kurz umožní účastníkům upevnit si své znalosti a případně je i rozšířit, a to převážně v oblasti gramatiky a slovní zásoby. V hodinách se také budou věnovat dovednosti psaní v anglickém jazyce, i když pouze okrajově. V neposlední řadě chceme veškeré metody použité ve výuce prezentovat i jako model a zdroj inspirace pro jejich případnou budoucí vlastní praxi.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je, aby jeho účastníci získali potřebné vědomosti z následujících oblastí a dostali se tak ze vstupní úrovně B2 na úroveň B2-C1: Tvorba otázek; Pomocná slovesa Předpřítomný čas prostý a průběhový; Přídavná jména a jejich pořadí Časy používané pro vyprávění; Příslovce a příslovečné fráze- jejich postavení ve větě Předbudoucí časy; Časové a podmínkové věty
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Bazgerová Zuzana, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací