Detail programu

Informační hodnota účetnictví


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání PCH; KAE
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání v oborech z oblastí ekonomie a psychologie.
Název programu/kurzu:
Informační hodnota účetnictví
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Disciplína je orientována na zprostředkování základních informací o smyslu a významu evidence ekonomické činnosti, kterou česká právní úprava umožňuje ve dvou systémech, tedy v podobě vedení daňové evidence nebo vedení účetnictví. Konkrétním obsahem je pak zaměření na obsah základních funkcí a pravidel, zejména účetní evidence, dále na obsah, strukturu a užití a interpretaci dat účetních výkazů. K chápání informační hodnoty dostupných dat o ekonomické činnosti je část kurzu věnována obsahu vybraných ekonomických kategorií jako jsou náklady, výdaje, příjmy, výnosy, výsledek hospodaření, aktiva, pasiva a jejich vazbách v agregovaných datech o činnosti ekonomického subjektu. (Alternativní částí obsahu je možnost orientace informací k systému daňové evidence).
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je pomoci účastníkům zorientovat se v klíčových aspektech informační hodnoty účetnictví. Kurz se skládá z celkem osmi hodin výuky pokrývajících hlavní témata informační hodnoty účetnictví s tím, že účastník může dle svého zájmu a potřeby absolvovat další navazující kurzy z oblasti ekonomie a managementu.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Kubátová Jaroslava, doc. Ing. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací