Detail programu

Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílovou skupinou kurzu jsou psychologové (školní psychologové, psychologové v pedagogicko-psychologických poradnách, neziskových službách, poradenských službách, dětských domovech, střediscích výchovné péče apod.) a adiktologové. Kurz je zaměřený na edukaci v problematice rizikového chování v oblasti užívání digitálních technologií. Poskytne zaškolení ve screeningových metodách, které mapují nezdravé užívání internetu, sociálních sítí a hraní digitálních her. Účastníkům budou tyto metody poskytnuty k dispozici pro užívání v jejich praxích a současně jim budou předány metodické postupy, jak s těmito obtížemi dále pracovat. Kurz vznikl v rámci projektu: Tvorba metodických postupů pro práci s dospívajícími ohroženými problémovým a závislostním užíváním internetu, digitálních her a sociálních sítí. Číslo projektu: Z21.007 Projekt je podpořen Nadací Sirius. Bližší informace je možné nalézt na https://persona.upol.cz/tvorba-metodickych-postupu-pro-praci-s-dospivajicimi-ohrozenymi-problemovym-a-zavislostnim-uzivanim-internetu-digitalnich-her-a-socialnich-siti/
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuální problematikou nezdravého užívání internetu, sociálních sítí a digitálních her u dospívajících. Bude objasněno základní teoretické pojetí vymezených oblastí rizikového chování a jejich specifika. Účastník kurzu se bude orientovat v tom, co je běžné užívání těchto technologií a co je již rizikové nebo závislostní chování. Na teoretickou část bude navazovat část praktická, v rámci níž budou účastníci seznámeni s praktickými nástroji pro screeningovou diagnostiku této oblasti. Budou prakticky představeny metody včetně jejich administrace a vyhodnocení. Součástí kurzu bude seznámení s metodickými postupy pro intervenci výše uvedeného rizikového a závislostního chování založeného na evidence-based zjištěních se zaměřením na aplikaci v poradenské práci s dospívajícími.
Požadované předpoklady
kurz pro psychology a adiktology
Profil absolventa
kurz pro psychology a adiktology
Garant programu/kurzu
Suchá Jaroslava, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací