Detail programu

Sjezdové lyžování osob se speciálními potřebami


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta tělesné kultury
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Licenční kurzy prohlubují a navazují na předchozí studium v dané problematice. Umožňují absolventům získat licenci v daném oboru a provozovat služby.
Název programu/kurzu:
Sjezdové lyžování osob se speciálními potřebami
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je určen pro pedagogické i instruktorské pracovníky zabývající se metodicko-organizačně sjezdovým lyžování dětí i dospělých se speciálními potřebami (akcent na zdravotní postižení). Kromě sjezdového lyžování osob bez speciálních potřeb se zabývá také specializačními kurzy zaměřenými lyžování osob s tělesným, zrakovým, mentálním, sluchovým a kombinovaným postižením. Je možné jej realizovat v jednom bloku nebo jej rozložit dle svých individuálních možností. Podmiňující kurz běžného lyžování je možné absolvovat kdykoliv před specializačními kurzy nebo jako jejich součást.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem programu je seznámit účastníky s metodikou výuky lyžování pro všechny, včetně osob se zdravotním postižením. Účastníci absolvují praktickou a teoretickou výuku jízdy na mono-ski, lyžování s osobami se zrakovým, mentálním, sluchovým a kombinovaným postižením. Praktická výuka bude probíhat na svahu, kde si vyzkoušejí asistenci, samotnou jízdu v simulovaných podmínkách a naučí se pracovat s různými klienty. V teoretické části se dozvědí informace o didaktických zásadách, přípravě kurzu, problematice výuky u osob s různými druhy a typy postižení, seznámí se s různými sportovně-kompenzačními pomůckami (jejich údržbou, výrobci) atd. Součástí kurzu budou i základy osobní asistence s osobami se zdravotním postižením relevantní k realizaci zimních výcvikových kurzů a pobytů.
Požadované předpoklady
Je potřeba v předchozím vzdělávání absolvovat jednu z licencí (např. instruktor základního lyžování), nebo absolvovaný vysokoškolský předmět relevantní ke kurzu lyžování pro učitele TV (pokud jiný, pak s výsledným hodnocením A, B, C).
Profil absolventa
Je potřeba v předchozím vzdělávání absolvovat jednu z licencí (např. instruktor základního lyžování), nebo absolvovaný vysokoškolský předmět relevantní ke kurzu lyžování pro učitele TV (pokud jiný, pak s výsledným hodnocením A, B, C).
Garant programu/kurzu
Mikeška Daniel, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací