Detail programu

Lyžování - instruktor


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta tělesné kultury
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Licenční kurzy prohlubují a navazují na předchozí studium v dané problematice. Umožňují absolventům získat licenci v daném oboru a provozovat služby.
Název programu/kurzu:
Lyžování - instruktor
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program se zaměřuje na rozšiřující nadstavbový program výuky sjezdového lyžování. Délka školení 14 dnů/100 hodin, zahrnuje část teoretickou (42 hodin) a část praktickou (58 hodin). Program splňuje z hlediska obsahu a rozsahu školení požadavky pro udělení "Osvědčení o odborné způsobilosti" a opravňuje v souladu s požadavky Živnostenského zákona k vydání Živnostenského listu v oblasti výuky lyžování (150/hodin). Jedná se o druhý kvalifikační stupeň, licenci profesní, držitel samostatně plánuje, vede a vyhodnocuje lyžařský výcvik a je oprávněn školit a doškolovat nižší kvalifikaci (Instruktor základního lyžování).
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem programu je vyškolit instruktory, aby mohli samostatně řídit, organizovat a vést tělovýchovný proces v oblasti základního lyžování. Program je zaměřen na všechny věkové kategorie a může být přizpůsoben i zdravotně oslabené a handicapované populaci. Zabývá se technikou, metodikou a praktickou výukou lyžování ve školní i mimoškolní oblasti.
Požadované předpoklady
Uchazeč musí prokázat, že je držitelem licence Instruktor základního lyžování, předloží doklad o přímé pedagogické praxi ve funkci instruktora, rozsah minimálně 14 dnů v průběhu jednoho roku (zimní sezony) a úspěšně absolvuje přijímací pohovor.
Profil absolventa
Uchazeč musí prokázat, že je držitelem licence Instruktor základního lyžování, předloží doklad o přímé pedagogické praxi ve funkci instruktora, rozsah minimálně 14 dnů v průběhu jednoho roku (zimní sezony) a úspěšně absolvuje přijímací pohovor.
Garant programu/kurzu
Bank Navrátíková Taťána, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací