Detail programu

Snowboarding - instruktor


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta tělesné kultury
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Licenční kurzy prohlubují a navazují na předchozí studium v dané problematice. Umožňují absolventům získat licenci v daném oboru a provozovat služby.
Název programu/kurzu:
Snowboarding - instruktor
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program se zaměřuje na teoretické a praktické znalosti z oboru snowboardingu. Důraz je kladen na základní dovednosti jízdy na snowboardu, didaktiku, diagnostiku a korekci chyb. Školení probíhá formou kurzů, cvičení a seminářů v rozsahu 50 hodin/6 dnů, jedná se o první kvalifikační stupeň. Po úspěšném absolvování programu získává účastník oprávnění k samostatnému plánování, vedení a vyhodnocování snowboardového výcviku.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem programu je vyškolit instruktory, aby mohli samostatně řídit, organizovat a vést tělovýchovný proces v oblasti základního snowboardingu. Program je zaměřen na všechny věkové kategorie a může být přizpůsoben i zdravotně oslabené a handicapové populaci. Zabývá se technikou, metodikou a praktickou výukou snowboardingu ve školní i mimoškolní oblasti.
Požadované předpoklady
Uchazeč prokáže, že je držitelem licence Instruktor základního snowboardingu (rozsah školení 50/h), doloží doklad o absolvování pedagogické praxe v rozsahu minimálně 14 dnů ve funkci instruktora za poslední rok a úspěšně absolvuje přijímací pohovor.
Profil absolventa
Uchazeč prokáže, že je držitelem licence Instruktor základního snowboardingu (rozsah školení 50/h), doloží doklad o absolvování pedagogické praxe v rozsahu minimálně 14 dnů ve funkci instruktora za poslední rok a úspěšně absolvuje přijímací pohovor.
Garant programu/kurzu
Bank Navrátíková Taťána, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací