Detail programu

Zdravotní tělesná výchova


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta tělesné kultury
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Licenční kurzy prohlubují a navazují na předchozí studium v dané problematice. Umožňují absolventům získat licenci v daném oboru a provozovat služby.
Název programu/kurzu:
Zdravotní tělesná výchova
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je zaměřen na problematiku zdravotní tělesné výchovy, která je určena zdravotně oslabeným jedincům a je zacílena na zdravotně orientované aktivity, jež mají preventivní i terapeutický význam a působí na zdravotní stav jedince, ve smyslu jeho optimalizace, stabilizace nebo zmírnění progrese oslabení. Program teoreticky vymezuje zdravotní tělesnou výchovu, jejíž obsahovou náplní jsou především tělesná cvičení, proto je i hlavní pozornost věnována podpůrně-pohybovému aparátu jedince. Důraz je kladen zejména na vyrovnávací cvičení a prostředky, kterými lze pozitivně ovlivnit podpůrně-pohybový systém. Teoretické znalosti o poruchách posturálních a hybných funkcí jsou doplněny vědomostmi o základní diagnostice svalového aparátu a metodice hodnocení držení těla a chůze. Kompenzační cvičení vychází z praktického osvojení základních cvičebních poloh. Cvičení je zaměřeno na korekci svalových dysbalancí a funkčních poruch pohybového aparátu a dále na udržování svalové rovnováhy a rozvoj zdatnosti. Pozornost je rovněž věnována problematice bolestí zad, úpravě pohybového režimu, základním ergonomickým zásadám a kompenzaci nepřiměřené statické zátěže - sedu. Dále je program zaměřen na problematiku obezity, oslabení respiračního a kardiovaskulárního systému a neuropsychická oslabení.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Program umožňuje získat teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti zdravotní tělesné výchovy, na jejichž základě je možné optimálně působit na zdravotní stav jedince.
Požadované předpoklady
Určeno studentům Fakulty tělesné kultury. Základní znalosti z anatomie, fyziologie člověka a základní gymnastiky.
Profil absolventa
Určeno studentům Fakulty tělesné kultury. Základní znalosti z anatomie, fyziologie člověka a základní gymnastiky.
Garant programu/kurzu
Dostálová Iva, RNDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací