Detail programu

Konzultační den uchazečů o studium navazujícího magisterského studijního oboru fyzioterapie


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta tělesné kultury
Druh programu CŽV:
Programy zájmového vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Přípravné kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Přípravné kurzy zaměřené na zájemce o studium jednotlivých studijních oborů FTK UP.
Název programu/kurzu:
Konzultační den uchazečů o studium navazujícího magisterského studijního oboru fyzioterapie
Zaměření programu/kurzu:
zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Konzultace je určena pro uchazeče o studium navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví oboru fyzioterapie na FTK UP. V rámci konzultačního dne jsou podávány podrobné informace o struktuře a průběhu přijímacích zkoušek. V průběhu konzultačního dne je uchazeč seznámen s elektronickou formou zkušebních testů z odborných vědomostí získaných v průběhu bakalářského studia oboru fyzioterapie. Důraz je kladen na problematiku anatomie, kineziologie, vyšetřovacích metod pohybového systému, kinezioterapie a fyzikální terapie. V průběhu konzultace má uchazeč možnost vykonat cvičný písemný test pro posouzení náročnosti vědomostních požadavků a na základě obdrženého klíče ohodnotit i svou aktuální úroveň znalostí. Součástí konzultace je prohlídka výukových prostor pro praktickou výuku daného oboru a podání informací o možnostech výzkumu a dalšího na katedře fyzioterapie a na dalších katedrách na FTK UP. Prostor je také dán konkrétním dotazům uchazečů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Informovat o přijímacím řízení na zvolený studijní program.
Požadované předpoklady
Ukončení bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví nebo studijního programu Rehabilitace v oboru fyzioterapie. Předložení vypracované bakalářské práce.
Profil absolventa
Ukončení bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví nebo studijního programu Rehabilitace v oboru fyzioterapie. Předložení vypracované bakalářské práce.
Garant programu/kurzu
Smékal David, PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací