Detail programu

Základní školní lyžování žáků se zrakovým postižením


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta tělesné kultury
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Licenční kurzy prohlubují a navazují na předchozí studium v dané problematice. Umožňují absolventům získat licenci v daném oboru a provozovat služby.
Název programu/kurzu:
Základní školní lyžování žáků se zrakovým postižením
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je určen pro pedagogické i instruktorské pracovníky zabývající se metodicko-organizačně sjezdovým lyžování dětí i dospělých se zrakovým postižením. Kurz zahrnuje základní didaktický kurz lyžování (dříve absolvovaný) a druhý kurz obsahující specifika didaktiky lyžování zaměřený na výuku dětí a žáků se zrakovým postižením.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem programu je seznámit účastníka s metodikou výuky lyžování pro všechny, včetně osob se zrakovým postižením. Účastníci absolvují praktickou a teoretickou výuku lyžování sjezdového i běžeckého, lyžování s osobami se zrakovým postižením. Praktická výuka bude probíhat na svahu, kde si vyzkoušejí asistenci, samotnou jízdu v simulovaných podmínkách a naučí se pracovat s různými klienty. V teoretické části získají informace o didaktických zásadách, přípravě kurzu, problematice výuky u osob se zrakovým postižení, seznámí se s různými sportovně-kompenzačními pomůckami (jejich údržbou a modifikacemi). Součástí kurzu budou i základy osobní asistence a trasování s osobami se zrakovým postižením relevantní k realizaci zimních výcvikových kurzů a pobytů.
Požadované předpoklady
Platná licence sjezdového lyžování (např. instruktor základního lyžování, licence instruktor lyžován), absolvovaný vysokoškolský předmět relevantní ke kurzu lyžování pro učitele TV (pokud jiný, na začátku kurzu dojde ke vstupnímu přezkoušení dovedností).
Profil absolventa
Platná licence sjezdového lyžování (např. instruktor základního lyžování, licence instruktor lyžován), absolvovaný vysokoškolský předmět relevantní ke kurzu lyžování pro učitele TV (pokud jiný, na začátku kurzu dojde ke vstupnímu přezkoušení dovedností).
Garant programu/kurzu
Mikeška Daniel, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací