Detail programu

Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta tělesné kultury
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Způsobilosti a moduly SZZ
Vzdělávací cíle skupiny programů:
.
Název programu/kurzu:
Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kombinovaná forma studia. Modul předmětů pro prostupnost studia je určen pro studenty neučitelských studijních programů, kteří mají zájem studovat v navazujícím studiu studijní programy směřující k učitelství tělesné výchovy na FTK UP. Jedná se o studijní programy: Rekreologie - pedagogika volného času; Trenérství a sport - pedagogika volného času; Aplikované pohybové aktivity a speciálně pedagogický základ. Do jakých navazujících studijních programů po absolvování modulu prostupnosti studia je možné se na FTK UP hlásit: Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku; Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi; Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem vzdělávacího modulu je vytvořit studijní předpoklady pro vstup do studia státem regulovaného navazujícího magisterského studijního programu Učitelství tělesné výchovy realizovaného na Fakultě tělesné kultury.
Požadované předpoklady
Předložený program celoživotního vzdělávání je určen pro studenty FTK UP těchto studijních programů: Rekreologie - peagogika volného času; Trenérství a sport - pedagogika volného času; Aplikované pohybové aktivity a speciálně pedagogický základ.
Profil absolventa
Předložený program celoživotního vzdělávání je určen pro studenty FTK UP těchto studijních programů: Rekreologie - peagogika volného času; Trenérství a sport - pedagogika volného času; Aplikované pohybové aktivity a speciálně pedagogický základ.
Garant programu/kurzu
Svozil Zbyněk, doc. PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací