Detail programu

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - CŽV - kombinované


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta zdravotnických věd
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Fakulta zdravotnických věd nabízí uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení do akreditovaných studijních programů, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány (tj. je zařazen do 2. ročníku studia daného studijního oboru).
Název programu/kurzu:
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - CŽV - kombinované
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Uchazečům, kteří podali přihlášku a vyhověli požadavkům přijímacího řízení do akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - kombinovaná forma studia, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, je nabízena účast v programu celoživotního vzdělávání. Program celoživotního vzdělávání je koncipován jako program vycházející z akreditovaného studijního programu Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, kombinovaná forma studia. Vzdělávací program probíhá za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku uvedeného studijního programu). Do programu celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty. V případě, že počet přihlášených účastníků přesáhne kapacitní možnosti fakulty, rozhoduje umístění v rámci přijímací zkoušky.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Absolvování předmětů, které jsou součástí studijního plánu pro 1. ročník řádného studia.
Požadované předpoklady
úspěšně ukončený bakalářský studijní obor Radiologický asistent, splnění požadavků přijímací zkoušky pro studijní program Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, kombinovaná forma studia.
Profil absolventa
úspěšně ukončený bakalářský studijní obor Radiologický asistent, splnění požadavků přijímací zkoušky pro studijní program Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, kombinovaná forma studia.
Garant programu/kurzu
Kamínek Milan, prof. MUDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací