Detail programu

Zdravotnické záchranářství - CŽV


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta zdravotnických věd
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Fakulta zdravotnických věd nabízí uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení do akreditovaných studijních programů, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány (tj. je zařazen do 2. ročníku studia daného studijního oboru).
Název programu/kurzu:
Zdravotnické záchranářství - CŽV
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení do akreditovaného bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství, prezenční forma studia, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, je nabízena účast v programu celoživotního vzdělávání. Program celoživotního vzdělávání je koncipován jako program vycházející z akreditovaného studijního programu Zdravotnické záchranářství, prezenční forma studia. Vzdělávací program probíhá za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku uvedeného studijního oboru). Do programu celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty. V případě, že počet přihlášených účastníků přesáhne kapacití možnosti fakulty, rozhoduje umístění v rámci přijímací zkoušky.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Absolvování předmětů, které jsou součástí studijního plánu pro 1. ročník řádného studia.
Požadované předpoklady
prezenční forma studia.
Profil absolventa
prezenční forma studia.
Garant programu/kurzu
Čižmář Igor, prof. MUDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací