Detail programu

Odborná anglická nomenklatura pro fyzioterapeuty


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta zdravotnických věd
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy rozšiřující doplňující vzdělání
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Program rozšiřující a doplňující vzdělávání.
Název programu/kurzu:
Odborná anglická nomenklatura pro fyzioterapeuty
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je zaměřen na aplikaci znalostí fyzioterapeuta v anglickém jazyce. Rozšíření a upevnění odborné slovní zásoby cílené na fyzioterapii. Jednotlivé moduly jsou fokusovány na specifické okruhy v péči o různé pacienty, specifika nomenklatury, procvičování konverzačních schopností jak s pacientem, tak s kolegy v rámci mezioborové spolupráce. Používání odborné nomenklatury v rámci výzkumu, práce s daty, orientace v odborné literatuře, používání zkratek. Náplň modulů: Introduction: Physical assessment methods and possibilities Anamnestic assessment Neurological assessment Musculoskeletal assessment Cardiovascular and respiratory assessment Treatment possibilities in PT Patient education Physiotherapeutic techniques
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je, aby absolvent zvládal specifickou slovní zásobu, zdokonalil se v porozumění odbornému textu, byl schopen komunikovat v anglickém jazyce s pacientem, s kolegy v rámci multidisciplinárního týmu. Nedílnou součástí je, posílení kompetencí v anglickém jazyce pro vedení studentů v anglickém jazyce v rámci odborné praxe, případně navazujícího kurikula.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Gaul Aláčová Petra, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací