Detail programu

Základy anesteziologie a intenzivní medicíny


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Lékařská fakulta
Druh programu CŽV:
Programy specializačního vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Povinné specializační kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
vypsat
Název programu/kurzu:
Základy anesteziologie a intenzivní medicíny
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Vliv anestezie na centrální nervový systém; vegetativní nervový systém, nervosvalové spojení. Patofyziologie dýchání za anestezie. Vliv anestezie na oběhové ústrojí. Vliv anestezie na další orgánové systémy a funkce: vylučovací ústrojí, termoregulace, imunita. Hodnocení rizikovosti pacienta, základní legislativa a používaná dokumentace. Inhalační a nitrožilní anestetika, sedativa. Opiátová a neopiátová analgetika. Svalová relaxancia a jejich antidota. Vazopresory, inotropika. Lokální anestetika. Infundabilia a tekutinová léčba. Anesteziologický přístroj, měření fyziologických funkcí, základní principy fungování běžně používané monitorace. Kanylace a katetrizace cévního řečiště: periferní a centrální žilní vstupy, arteriální kanylace. Zajištění dýchacích cest za anestezie i intenzívní péče. Principy a provedení subarachnoideální a epidurální punkce, principy provedení blokád nervových kmenů. Zotavování z anestezie, principy pooperační analgesie. Základní anesteziologické postupy v obecné chirurgii, v ortopedii a úrazové chirurgii, v gynekologii a porodnictví, včetně základů porodnické analgesie, v urologii, v ORL a v očním lékařství. Nejběžnější komplikace v průběhu celkové a rrťstní anestezie, vč. jejich prevence, diagnostiky a zvládání. Základní principy umělé plicní ventilace za anestezie a v intenzívní péči, indikace a vedlejší účinky. Přijetí pacienta do intenzívní péče: indikace, postup vyšetření, hodnocení klinického obrazu i výsledků pomocných vyšetření, stanovení priorit dalšího postupu, indikace a principy analgosedace. Kraniocerebrální poranění, nitrolební hypertenze. Polytrauma, život ohrožující krvácení a základy transfuzní léčby. Sepse: patofyziologie, klinický obraz a základy léčebného přístupu. Multiorgánové selhání, indikace a možnosti náhrad funkce jednotlivých orgánových systémů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Gabrhelík Tomáš, doc. MUDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací