Detail programu

Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva v praxi s důrazem na právo na spravedlivý proces a ochranu majetku


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Právnická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy kvalifikačního vzdělávání (doplňující a rozšiřující vzdělání)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy vedou k rozšíření a doplnění odborné kvalifikace. Zájemci o kurzy si chtějí rozšířit či doplnit znalosti a vědomosti svého oboru nebo rozšířit vzdělání o další oblast.
Název programu/kurzu:
Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva v praxi s důrazem na právo na spravedlivý proces a ochranu majetku
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Prakticky zaměřený kurz vedený dvěma bývalými právníky Evropského soudu pro lidská práva bude zaměřen na podmínky přijatelnosti individuální stížnosti k tomuto mezinárodnímu soudu. Kdy se můžeme považovat za oběť porušení Úmluvy? Kdy si můžeme být jisti, že jsme vyčerpali všechny vnitrostátní prostředky nápravy? Musíme se vždy před podáním stížnosti do Štrasburku obracet na Ústavní soud? Kdy začíná a kdy končí lhůta pro podání stížnosti? Jak poznáme, že stěžovatel utrpěl namítaným porušením Úmluvy podstatnou újmu? Kdy budeme štrasburský soud stavět pouze do role čtvrté instance, která nám již nemůže pomoci? Podobné otázky čeští stěžovatelé a jejich advokáti mnohdy nejsou schopni odpovědět, díky čemuž jsou jejich stížnosti již předem odsouzeny k neúspěchu. V první části našeho kurzu Vám pomůžeme odpovědi na tyto otázky najít, a to pohledem zejména praktickým, vycházejícím z nejčastějších případů nesplnění dotčených procesních podmínek přijatelnosti. V rámci workshopu se dále zaměříme hlavně na věcnou působnost (ratione materiae) Evropského soudu pro lidská práva. Hlouběji se přitom budeme věnovat dvěma nejčastěji namítaným právům, které Úmluva chrání - právu na spravedlivý proces a ochraně majetku. V české právní praxi totiž stále není dostatečně "zažito", za jakých podmínek se čl. 6 Úmluvy a čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě vůbec může aplikovat. Stěžovatelé proto často vznášejí námitky, které vůbec nespadají do rozsahu těchto práv. Kdy se lze o zmíněná ustanovení Úmluvy opřít a kdy ne? To se dozvíte v rámci druhé části workshopu. Celý workshop bude veden interaktivními metodami výuky, díky kterým si z kurzu odnesete co možná největší množství znalostí a dovedností, nutných k úspěšnému podávání stížností k Evropskému soudu pro lidská práva.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je získání základních znalostí v oblasti stížností k Evropskému soudu pro lidská práva
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací