Detail programu

Aplikace mezinárodního práva v ČR s důrazem na mezinárodní smlouvy


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Právnická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy kvalifikačního vzdělávání (doplňující a rozšiřující vzdělání)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy vedou k rozšíření a doplnění odborné kvalifikace. Zájemci o kurzy si chtějí rozšířit či doplnit znalosti a vědomosti svého oboru nebo rozšířit vzdělání o další oblast.
Název programu/kurzu:
Aplikace mezinárodního práva v ČR s důrazem na mezinárodní smlouvy
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je rozdělen do dvou bloků. V prvním bloku bude představena oblast mezinárodního práva mezinárodních smluv, jako nejdůležitějšího pramene mezinárodního práva veřejného. Pozornost se zaměří zejména na vymezení pojmu mezinárodní smlouvy a na otázky související s výkladem mezinárodních smluv. V druhé části kurzu bude na praktických příkladech popsána pozice různých kategorií mezinárodních smluv v českém právním řádu (smlouvy prezidentské, vládní, rezortní, lidskoprávní a smlouvy o přenosu pravomocí na mezinárodní organizaci či instituci). Stranou zájmu nezůstanou ani aktuální otázky týkající se poměru mezinárodního a evropského práva, vnitrostátního provádění mezinárodních soudních rozhodnutí (zejména rozsudků Evropského soudu pro lidská práva) a vnitrostátního provádění mezinárodních sankcí přijímaných na základě Charty Organizace spojených národů nebo pramenů práva Evropské unie.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním stavem v oblasti aplikace mezinárodního práva v ČR s důrazem na mezinárodní smlouvy.
Požadované předpoklady
Kurz je určen zejména advokátům a jiným právním profesím, ale i dalším profesím, které ve své praxi využijí znalost problematiky mezinárodních smluv.
Profil absolventa
Kurz je určen zejména advokátům a jiným právním profesím, ale i dalším profesím, které ve své praxi využijí znalost problematiky mezinárodních smluv.
Garant programu/kurzu
Svaček Ondřej, doc. JUDr. LL.M. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací