Detail programu

Nový občanský zákoník - obecná úprava a změny v soukromém právu a Civilní soudní řízení


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Právnická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy kvalifikačního vzdělávání (doplňující a rozšiřující vzdělání)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy vedou k rozšíření a doplnění odborné kvalifikace. Zájemci o kurzy si chtějí rozšířit či doplnit znalosti a vědomosti svého oboru nebo rozšířit vzdělání o další oblast.
Název programu/kurzu:
Nový občanský zákoník - obecná úprava a změny v soukromém právu a Civilní soudní řízení
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Občanský zákoník výslovně zakotvuje některé soukromoprávní zásady - např. že daný slib zavazuje a smlouvy mají být plněny. V jakém duchu mají být zásady soukromého práva interpretovány? Jaká je jejich závaznost a vynutitelnost? Od 1. 1. 2014 došlo k zásadním změnám v pojetí člověka. Jak je nově pojímána svéprávnost a právní osobnost člověka? Jaký je smysl tzv. předběžných opatřeních při narušení schopnosti zletilého právně jednat? Nový občanský zákoník přinesl změny do oblasti závazkových práv. Jak je nyní pojímána ochrana spotřebitele při koupi zboží v obchodě? Poskytuje stále občanský zákoník spotřebiteli zákonnou záruku při koupi zboží v obchodě? S účinností od 1. 1. 2014 upravuje průběh civilního soudního řízení před obecnými soudy nejen z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ale i z. č. 293/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních. Pozornost bude proto věnována základním principům civilního soudního řízení a provedeným změnám. Dále bude školení zaměřeno na vlastní průběh řízení před soudem prvního stupně. Probíraná témata: 1) zásady NOZ (interpretace, závaznost, vynutitelnost) 2) základní změny v právní koncepci postavení člověka (právní osobnost, svéprávnost, svéprávnost nezletilých osob, podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat) 3) závazková práva - ochrana spotřebitele při koupi zboží v obchodě 4) Základní principy civilního soudního řízení po změnách účinných od 1. 1. 2014 5) Průběh civilního soudního řízení před soudem
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem programu je seznámit učitele SŠ s novým občanským zákoníkem.
Požadované předpoklady
Seminář je určen pro učitele středních škol, zejména učitele právních předmětů, základů společenských věd a výchovy k občanství.
Profil absolventa
Seminář je určen pro učitele středních škol, zejména učitele právních předmětů, základů společenských věd a výchovy k občanství.
Garant programu/kurzu
Kovářová Kochová Ingrid, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací