Detail programu

Vybrané aspekty posuzování případů sexuálního zneužívání dětí


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Právnická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy kvalifikačního vzdělávání (doplňující a rozšiřující vzdělání)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy vedou k rozšíření a doplnění odborné kvalifikace. Zájemci o kurzy si chtějí rozšířit či doplnit znalosti a vědomosti svého oboru nebo rozšířit vzdělání o další oblast.
Název programu/kurzu:
Vybrané aspekty posuzování případů sexuálního zneužívání dětí
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem semináře je objasnit účastníkům především vzorce kontraintuitivních reakcí obětí sexuálního zneužívání (CSA), t.j. reakcí, které neodpovídají očekáváním průměrného člověka ohledně toho, jak by oběť měla správně nebo logicky reagovat. Reakce obětí CSA jsou vzhledem ke kontextu situace a mechanizmům traumatu nanejvýš opodstatněné, a průměrný člověk (z řad laiků i profesionálů) nemá vědomosti o specificích traumatu CSA a proto hodnotí chování obětí předpojatě. Neznalost kontraintuitivních reakcí má negativní dopad na úspěšnost objasňování, vyšetřování a stíhání těchto deliktů. Prostřednictvím semináře účastníci zároveň získají náhled na limity psychodiagnostiky CSA, jakož i na kritické aspekty vyslýchání obětí v nízkém věku. Hlavním cílem semináře je zvýšit u absolventů schopnost předcházet sekundární viktimizaci u této zvlášť zranitelné kategorie obětí kriminality. Obsah semináře: - oběti sexuálního zneužívání v nízkém věku jako zvlášť zranitelné oběti, kontraintuitivní reakce primárních (a sekundárních) obětí sexuálního zneužívání v kontextu posuzování věrohodnosti oběti - rámce a limity klinicko-psychologických soudně-znaleckých posudků - vybrané "hříchy" vyslýchání obětí sexuálního zneužívání v nízkém věku
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem semináře je objasnit účastníkům především vzorce kontraintuitivních reakcí obětí sexuálního zneužívání (CSA), t.j. reakcí, které neodpovídají očekáváním průměrného člověka ohledně toho, jak by oběť měla správně nebo logicky reagovat.
Požadované předpoklady
Seminář je určen především pro soudce, státní zástupce, policejní vyšetřovatele, sociální pracovníky z OSPODu, soudní znalce z oboru klinické psychologie a další zájemce o tuto problematiku.
Profil absolventa
Seminář je určen především pro soudce, státní zástupce, policejní vyšetřovatele, sociální pracovníky z OSPODu, soudní znalce z oboru klinické psychologie a další zájemce o tuto problematiku.
Garant programu/kurzu
Karkošková Slávka, doc. ThDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací