Detail programu

Novelizace trestněprávních předpisů v roce 2020


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Právnická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy kvalifikačního vzdělávání (doplňující a rozšiřující vzdělání)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy vedou k rozšíření a doplnění odborné kvalifikace. Zájemci o kurzy si chtějí rozšířit či doplnit znalosti a vědomosti svého oboru nebo rozšířit vzdělání o další oblast.
Název programu/kurzu:
Novelizace trestněprávních předpisů v roce 2020
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cíl: Seznámit odbornou veřejnost s velmi významnými a rozsáhlými novelizacemi trestního zákoníku a trestního řádu, které byly provedeny v roce 2020. Obsah: Hlavní pozornost bude zaměřena na obsah novely provedené zák. č. 333/2020 Sb. Z hmotněprávního hlediska bude pozornost věnována nejprve změnám v právní úpravě trestání, mj. podstatným změnám, které doznala právní úprava peněžitého trestu. Opomenuto nebude ani zvýšení hranic majetkových škod a jeho důsledky, a to se zaměřením na nutnost aplikaci § 419 TrZ. Z procesněprávního hlediska bude hlavní pozornost zaměřena na podstatné rozšíření konsensuálních způsobů vyřizování trestních věcí, tedy na rozšíření možnosti uzavírat dohodu o vině a trestu, na zavedení institutu prohlášení viny a na rozšířený význam tzv. nesporných skutečností. Kurz se bude dále zabývat novelou č. 114/2020 Sb., zejména pak novým druhem trestu zákazu držení a chovu zvířat a novým trestným činem chovu zvířat v nevhodných podmínkách podle § 302a TrZ.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cíl: Seznámit odbornou veřejnost s velmi významnými a rozsáhlými novelizacemi trestního zákoníku a trestního řádu, které byly provedeny v roce 2020. Obsah: Hlavní pozornost bude zaměřena na obsah novely provedené zák. č. 333/2020 Sb. Z hmotněprávního hlediska bude pozornost věnována nejprve změnám v právní úpravě trestání, mj. podstatným změnám, které doznala právní úprava peněžitého trestu. Opomenuto nebude ani zvýšení hranic majetkových škod a jeho důsledky, a to se zaměřením na nutnost aplikaci § 419 TrZ. Z procesněprávního hlediska bude hlavní pozornost zaměřena na podstatné rozšíření konsensuálních způsobů vyřizování trestních věcí, tedy na rozšíření možnosti uzavírat dohodu o vině a trestu, na zavedení institutu prohlášení viny a na rozšířený význam tzv. nesporných skutečností. Kurz se bude dále zabývat novelou č. 114/2020 Sb., zejména pak novým druhem trestu zákazu držení a chovu zvířat a novým trestným činem chovu zvířat v nevhodných podmínkách podle § 302a TrZ.
Požadované předpoklady
nejsou stanoveny
Profil absolventa
nejsou stanoveny
Garant programu/kurzu
Ščerba Filip, doc. JUDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací