Detail programu

Voda, základ života


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Přírodovědecká fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Voda, základ života
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
1) Fyzikálně / chemické vlastnosti vody anotace: Jak stará je kapka vody? Proč někteří živočichové mohou chodit po vodní hladině? Z jakého důvodu naše rybníky nepromrzají až úplně ke dnu? Voda je látka charakteristická svými unikátními vlastnostmi a neobvyklým chováním. Prostřednictvím zajímavých pokusů se seznámíme s touto pozoruhodnou látkou a jejími fyzikálními a chemickými vlastnostmi. 2) Mikrokosmos aneb svět v kapce vody anotace: Naše oči nejsou dokonalé, a proto nám byl po dlouhou dobu skryt mrňavý svět mikroskopických organismů. Prostřednictvím mikroskopů nahlédneme do tohoto neuvěřitelně pozoruhodného, krásného a miniaturního světa sladkých vody. Prozkoumáme ty nejzajímavější organismy z rostlinné a živočišné říše, které se nachází v pouhé kapičce vody. 3) Pod hladinou stojatých a tekoucích vody anotace: Pojďte s námi prozkoumat zajímavou cestu vody od pramene k dolnímu toku. Při našem putování nahlédneme pod vodní hladinu a seznámíme se s pozoruhodným vodním prostředím tak, jak ho neznáte. Společně se vydáme po stopách vody. Odhalíme živočichy, které může voda potkat při svých toulkách. Podíváme se na přizpůsobení organismů, která jim umožňují žít v tekoucích i stojatých vodách. 4) 1. varianta ? dle aktuálního počasí v období březen - říjen - Terénní exkurze anotace: Vyrazte s námi do terénu a navštivte živočichy v jejich přirozeném prostředí! S využitím přístrojové techniky se naučíme stanovit základní fyzikálně / chemické parametry vod. V průběhu exkurze se seznámíme s metodami odchytu vodních organismů a naučíme se rozpoznávat ty nejběžnější z nich. Vše si vyzkoušíte na vlastní kůži. 2. varianta ? v období listopad - únor - Praktické cvičení anotace: Prohlubte a ověřte si získané znalosti! Seznámíme se s metodami odběru vodních organismů. S využitím přístrojové techniky se naučíme stanovit základní fyzikálně / chemické parametry vod. A v neposlední řadě se v průběhu praktického cvičení se naučíme rozpoznávat ty nejběžnější vodní organismy s důrazem na bezobratlé.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Vláčilová Alena, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací