Detail programu

Základy nanotechnologií pro učitele chemie


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Přírodovědecká fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Základy nanotechnologií pro učitele chemie
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Obsah tvoří základní pojmy a problémy související s algoritmy a řešením problémů pomocí algoritmů, dále pak konkrétní jednoduché algoritmy, pomocí kterých jsou probíraná témata ilustrována. Základní témata: pojem algoritmus, zápis algoritmu, pojem problém; jak měřit kvalitu algoritmů: časová a paměťová složitost algoritmu, polynomická a exponenciální složitost a jejich význam; jak prakticky určit časovou složitost algoritmu; jednoduché algoritmy a jejich časová složitost; vybrané algoritmy třídění: základní a pokročilé algoritmy, jaký je nejlepší algoritmus třídění; metody návrhu algoritmů a příklady: rozděl a panuj, rekurze a rekurzívní algoritmy, žravé algoritmy; algoritmicky neřešitelné a prokazatelně těžké problémy a jejich význam (zejm. v kryptografii); některé současné problémy algoritmů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Seznámit účastníky (zejména středoškolské učitele) se základními pojmy a problémy algoritmizace a tyto ilustrovat na příkladech zajímavých jednoduchých algoritmů. Probírané algoritmy poskytnou materiál vhodný pro výuku na středních školách. Důraz je kladen na získání čistého pohledu na základní otázky související s algoritmy, který je nutný pro vytvoření nadhledu potřebného pro výuku algoritmů na středních školách.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Kvítek Libor, prof. RNDr. CSc.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací