Detail programu

Newton


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Přírodovědecká fakulta
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy programů vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu
Vzdělávací cíle skupiny programů:
.
Název programu/kurzu:
Newton
Zaměření programu/kurzu:
zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program Newton umožňuje talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozšířit své znalosti účastí v kurzech (tj. předmětech) vyučovaných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Student má na PřF UP k dospozici kontaktní osobu, která po dohodě se studentem a odborníkem daného oboru doporučí k absolvování vhodné kurzy. Stejně tak je studentovi k dispozici po celou dobu jeho studia v kurzu i k případným dodatečným konzultacím po ukončení oficiální účasti. Student pak navštěvuje vybranou výuku na PřF UP společně s vysokoškolskými studenty a skládá zápočty a zkoušky s perspektivnou, že po nástupu do řádného studia na PřF UP může požádat o uznání kreditů za již úspěšně absolvovaný předmět v rámci programu Newton, a to do 2 let od jeho úspěšného absolvování (u předmětů zakončených zkouškou musí být současně splněna podmínka výsledku zkoušky A nebo B nebo C). Účast na programu Newton je doporučována zejména studentům 3. a 4. ročníků středních škol.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem je umožnit talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozšířit své znalosti účastí v kurzech vyučovaných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a tím posílit jejich vědění i vztah k přírodním vědám, fakultě a studium na ní.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Fürst Tomáš, RNDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací