Detail programu

Výuka s infografikami


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Přírodovědecká fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Výuka s infografikami
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Výukový program je koncipován pro rozvoj současné výuky jakéhokoli předmětu ZŠ, gymnázia a SOŠ prostřednictvím lehce a bezplatně dostupných zdrojů, programů a nástrojů pro jejich nalezení i tvorbu, a jejich správného využití ve výuce. Infografika je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení učiva názornou a jednoduchou formou ve vyučovací hodině. Díky rychlému rozvoji výpočetní techniky a otevíraní online zdrojů i nástrojů může každý vyučující infografiku lehce najít, vytvořit a využít. Formou praktických ukázek, cvičení a diskusí se účastníci kurzu seznámí s aktuální rolí infografiky ve výuce a naučí se vytvářet vlastní infografiky pomocí série jednoduchých kroků. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím infografiky vycházející z kurikul vyučovacích předmětů na základních a středních školách. Obsah programu je rozdělen na pět navazujících dílčích bloků: 1. Co je infografika? - základní informace o formátech, objemech dat, autorských právech, metod zapojení do výuky 2. Kde najít vhodné infografiky do výuky? 3. Kde najít vhodné zdroje a nástroje pro vlastní infografiku? 4. Jak vytvořit vlastní infografiku v rámci přípravy výuky - praktická tvorba tematické infografiky, její export a možnosti implementace do výukové hodiny 5. Praktické příklady využití infografiky ve výuce Všechny bloky programu budou probíhat v gesci Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři provedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky. Jednotlivé bloky budou probíhat ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde účastníci kurzu můžou nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Voženílek Vít, prof. RNDr. CSc.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací