Detail programu

Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy pro studenty UP - Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Poskytnutí základních informací z vybraných oblastí. Přiblížení nabídky služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami.
Název programu/kurzu:
Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP
Zaměření programu/kurzu:
zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je zaměřen na následovné oblasti: komunikace s osobami se sluchovým postižením; intenzivní výuka českého znakového jazyka; workshop věnovaný tlumočnickým a zapisovatelským službám; kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením - pro rozvoj a porozumění řeči. Obsah kurzu: Komunikace, komunikační kompetence, specifika komunikace osob se sluchovým postižením Komunikační systémy osob se sluchovým postižením (český znakový jazyk, znakovaná čeština, prstové abecedy, odezírání, přepis mluvené řeči aj.) Tlumočnické a zapisovatelské služby Praktický nácvik komunikace - základy českého znakového jazyka Praktický nácvik komunikace - základy znakované češtiny Praktický nácvik komunikace - základy prstových abeced Praktický nácvik komunikace - odezírání
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem tohoto kurzu je obeznámení studentů s problematikou svých "spolužáků" se sluchovým postižením, se specifikami komunikace s těmito studenty. Důraz bude kladen zejména na praktickou stránku komunikace, a to pomocí základů českého znakového jazyka, znakované češtiny, prstové abecedy, odezírání, případně dalších komunikačních systémů uvedených v zákoně č. 155/1998 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Kurz bude probíhat také formou workshopu - situační scénky jak komunikovat se studenty se sluchovým postižením. Kurz bude veden interaktivním způsobem s využitím teoretické i praktické výuky, diskuze, sebereflexe, digitální prezentace i praktických ukázek některých postupů, pomůcek nebo technik komunikace se studentem se sluchovým postižením.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Kurz je určen pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Langer Jiří, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací