Detail programu

Univerzita 3. věku - Ochrana práv jednotlivce


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Univerzita 3. věku
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Univerzita 3. věku - Ochrana práv jednotlivce
Zaměření programu/kurzu:
zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Absolvent nástavbového kurzu U3V Ochrana práv jednotlivce je vybaven základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti ochrany práv jednotlivce. Absolventi jsou seznámeni se základní funkcí práva, a to funkcí ochrannou. Disponují základními informacemi o ochraně svých práv a o tom, jak mohou tuto ochranu poskytnout jednotlivá právní odvětví a také informacemi o zvláštnostech jednotlivých odvětví práva. Zcela v souladu s cíli univerzity třetího věku je dbáno na osobnostní rozvoj posluchačů, a to zejména rozšířením jejich vědomostí o svých právech ústavních, promítajících se do práva občanského, správního, ale i trestního a evropského. Výsledkem společného čtyřsemestrálního setkávání je ucelený vhled do právní problematiky týkající se všedního života posluchačů a posílení jejich právního vědomí.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem tohoto modulu U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a kultivace jejich vědomostí a dovedností v oblasti ochrany práv jednotlivce.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Garant programu/kurzu
Stehlík Václav, doc. JUDr. LL.M., Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací