Detail programu

Univerzita 3. věku - Společnost a umění - 20. století


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Univerzita 3. věku
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Univerzita 3. věku - Společnost a umění - 20. století
Zaměření programu/kurzu:
zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Čtyřsemestrový kurs sleduje proměny evropské a české společnosti ve vztahu: společnost - kultura - výtvarné umění. První semestr je věnován přednostně proměnám moderní evropské a české společnosti a umění, sbírkám a sběratelství výtvarného umění. Ve druhém semestru cestujeme s výtvarnou obcí českých zemí Evropou i mimo Evropu, sledujeme české umění v exilu. Třetí semestr pojedná o fenoménu fotografického obrazu, o české fotografii, o české krásné knize (bibliofilie) a uvede posluchače do obchodu uměním. Čtvrtý semestr je věnován jednak užitému umění (Brusel 58), jednak proměnám nás obklopující krajiny (jako uměleckému dílu). V každém semestru je jedna z přednášek věnována vybrané osobnosti české výtvarné scény - ilustrující a zastupující proměny doby. Součástí každého semestru je návštěva výstavního celku s komentovanou prohlídkou či návštěva ateliéru tvůrce nebo instituce věnující se péči o výtvarný odkaz minulosti. Každý semestrální blok bude obohacen vystoupením jednoho hosta, a to respektovanou osobností z řad výtvarných umělců či badatele/autora k tématu společnost - kultura - umění.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem tohoto modulu U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a kultivace jejich vědomostí ve vztahu: společnost - kultura - výtvarné umění.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Garant programu/kurzu
Barteček Ivo, prof. PhDr. CSc.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací