Detail programu

Pracovní právo v praxi UP


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Pracovní právo v praxi UP
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Seminář nabízí vhled do základních témat pracovního práva podle zákoníku práce včetně specifik vysokoškolského prostředí. Účastník by v zásadě měl získat přehled o specifikách pracovněprávních vztahů na VŠ, základní znalost otázek kritické důležitosti (vznik pracovního poměru, ale zejména platné ukončení pracovního poměru), otázek pracovní doby a odměňování za práci.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
1) Seznámení s prameny práva dotýkajícími se dané oblasti, orientace v příslušných právních předpisech, případně vnitřních předpisech UP 2) Orientační znalost otázek vzniku, změn a zániku pracovního poměru - kompetence potřebné pro komunikaci s personálními odděleními či odděleními právními 3) Orientační znalost v oblasti pracovní doby včetně specifik akademických pracovníků a orientační znalost týkající se otázek mzdových
Požadované předpoklady
Zaměstnance UP. Bez prerekvizit; je však výhodou disponovat textem zákoníku práce a zákona o vysokých školách.
Profil absolventa
Zaměstnance UP. Bez prerekvizit; je však výhodou disponovat textem zákoníku práce a zákona o vysokých školách.
Garant programu/kurzu
Dopita Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací