Detail programu

Nábor a výběr zaměstnanců (OTM-R systém - zavádění pravidel dle HR Award do norem a procesů na UP)


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Nábor a výběr zaměstnanců (OTM-R systém - zavádění pravidel dle HR Award do norem a procesů na UP)
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
urz představí oblast náboru a výběru jak výzkumných (AP a VP) zaměstnanců, tak ostatních pracovníků na UP. Budou představeni principy otevřeného, transparentního a na hodnocení přínosu založeného výběr pracovníků, tzv. OTM-R systém, ke kterému se UP zavázala v rámci udržení ocenění HR Award. Důraz bude kladen na povinnosti vedoucích pracovnic a pracovníků při procesu náboru a výběru zaměstnanců. Kurz nabídne příklady dobré praxi na fakultách a poskytne prostor i pro diskusi.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
1. Seznámení se s povinnostmi vedoucího zaměstnance při procesu náboru a výběru zaměstnanců na UP. 2. Přiblížení principů OTM-R systému a jeho začlenění do interních předpisů na UP. 3. Získání znalosti k efektivně vedenému výběrovému řízení s cílem získat nejlepší/ho zaměstnankyni či zaměstnance do týmu. 4. Představení příkladů dobré praxe a řečení specifických problémů na UP.
Požadované předpoklady
Program je určen pro zamětnance UP.
Profil absolventa
Program je určen pro zamětnance UP.
Garant programu/kurzu
Dopita Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací