Detail programu

České a československé dějiny 19. a 20. století


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Odborné programy U3V
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
České a československé dějiny 19. a 20. století
Zaměření programu/kurzu:
zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz U3V České a československé dějiny 19. a 20. století bude zaměřen na výklad českých, resp. československých dějin počínaje rokem 1848 do současnosti. V rámci výkladu budou postiženy nejdůležitější aspekty dotýkající se dění v revolučním roce 1848, vývoje v období druhé poloviny 19. století a formování moderní české politiky, událostí první světové války, jež vyústily ve vznik samostatného československého státu. Zvláštní pozornost bude věnována vývoji v době tzv. I. ČSR, protektorátu Čechy a Morava, období mezi květnem 1945 a únorem 1948, poúnorovému vývoji Československa, roku 1968, období tzv. normalizace a v neposlední řadě také vývoji Československa a České republiky po roce 1989. Jednotlivé přednáškové bloky - celkem 10 - budou v rozsahu 90 minut. 1. Revoluční léta 1848 a 1849 v českých zemích a bachovský neoabsolutismus 2. České země v letech 1861-1914 - politika, společnost, školství a kultura 3. Průmyslová revoluce v českých zemích 4. České země v období I. světové války 5. První ČSR let 1918-1938 6. Společnost, kultura, školství a věda v podmínkách I. ČSR 7. Tzv. II. ČSR a české země v období protektorátu Čechy a Morava 8. Československo mezi květnem 1945 a únorem 1948 9. Československo mezi léty 1948-1989 10. Československo a Česká republika po listopadu 1989
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Vzdělávací cíle kurzu U3V České a československé dějiny 19. a 20. století jsou: Na základě provázaného cyklu kurzů poskytnout detailnější přehled v oblasti moderních československých a českých dějin druhé poloviny 19. a 20. století s přesahem do současnosti včetně širšího evropského kontextu, tj.: - rozbor a analýza vývoje českých zemí ve druhé polovině 19. století včetně širšího evropského kontextu - seznámení s vývojem v období tzv. I. ČSR a v letech 1938-1945 - postižení hlavních aspektů vývoje českých zemí ve druhé polovině 20. století - přiblížení vývoje českých zemí po roce 1989 včetně širšího mezinárodního kontextu
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Garant programu/kurzu
Krákora Pavel, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací