Detail programu

Mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN a klimatická diplomacie


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Tematické kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti. Na seminářích, přednáškových cyklech, odborných soustředěních či přednáškách se podílejí odborníci z různých oborů, a to jak nejen pracovníci z Univerzity Palackého v Olomouci, ale také odborníci z praxe.
Název programu/kurzu:
Mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN a klimatická diplomacie
Zaměření programu/kurzu:
zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Radim Tolasz je český klimatolog a meteorolog. Je vedoucím oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu, expertem Světové meteorologické organizace (WMO) pro klimatická data a databáze a českým zástupcem na Mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN (IPCC, od roku 2014). Hlavním tématem jeho přednášky bude právě Mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN (IPCC), jak funguje, kde se data získávají, jak se prověřují, kdo zprávy schvaluje a jak se s nimi pracuje. Mezivládní panel pro změnu klimatu byl založen v roce 1988 Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) s tím, aby v pravidelných, několikaletých, intervalech připravoval tzv. hodnotící zprávy. Tyto zprávy vždy přinášejí celkový přehled výstupů a analýz klimatické vědy, primárně na základě recenzovaných publikací. Příprava hodnotících zpráv a s tím související klimatická diplomacie přináší zajímavé ale i komplikované situace. Seznámení s některými z nich bude součástí i této prezentace.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem programu je poučit účastníky o klimatické diplomacii.
Požadované předpoklady
Program CŽV je určen pro zaměstnance a studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Program CŽV je určen pro zaměstnance a studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Huňková Zuzana
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací