Detail programu

Energetika budoucnosti


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Tematické kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti. Na seminářích, přednáškových cyklech, odborných soustředěních či přednáškách se podílejí odborníci z různých oborů, a to jak nejen pracovníci z Univerzity Palackého v Olomouci, ale také odborníci z praxe.
Název programu/kurzu:
Energetika budoucnosti
Zaměření programu/kurzu:
zájmově
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Modernizace energetiky je nevyhnutelná, nejen kvůli stáří současné infrastruktury, ale i kvůli potřebě zamezit změně klimatu nebo získat nezávislost na ruském fosilním plynu. Jak může vypadat? Co jí stojí v cestě? Jaké přináší příležitosti? A jak dopadne na společnost? T o představí Kristina Zindulková z Asociace pro mezinárodní otázky v této přednášce. V kontextu aktualizace klíčových státních dokumentů (Státní energetická koncepce, Politika ochrany klimatu a Vnitrostátní plán české republiky v oblasti energetiky a klimatu) budou představeny možné scénáře energetiky, překážky dekarbonizace a její sociální dopady. Přednáška se dotkne i aktuálního tématu komunitní energetiky.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Seznámit posluchače s možnými scénáři energetiky v budoucnosti.
Požadované předpoklady
Program CŽV je určen pro zaměstnance a studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Program CŽV je určen pro zaměstnance a studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Huňková Zuzana
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací