Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 203
Číslo Název programu Forma Akce
D6PDW345 Jak na ... výukové cíle pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
D6PDW346 Jak učit o přírodě (bez přírody) pro ZŠ Kombinovaná
D6PDW350 Formativní hodnocení v prostředí gymnázia: metody a nástroje formativního hodnocení Kombinovaná
D6PDW351 Náměty pro výuku tělesné výchovy na 1. st. ZŠ Kombinovaná
D6PDW357 Vázaná kytice a květinový boxík Kombinovaná
D6PDW363 Výuka algoritmizace a programování pomocí micro:bitu Kombinovaná
D6PDW364 Polytechnika pro MŠ - inspirace a rozvoj didaktických dovedností Kombinovaná
D6PDW365 Polytechnika pro 1. st. ZŠ - inspirace a rozvoj didaktických dovedností Kombinovaná
D6PDW366 Polytechnika pro 2. stupeň - inspirace a rozvoj didaktických dovedností Kombinovaná
D6PDW367 Bolesti zad jako reakce na stres v pracovním nebo osobním životě Kombinovaná
D6PDW368 Relaxace nervové soustavy jako prevence syndromu vyhoření, relaxační techniky nejen pro učitele Kombinovaná
D6PDW369 Emoce v práci učitele Kombinovaná
D6PDW371 Jak na .. manuální a relaxační techniky v prostředí MŠ a 1. st. ZŠ Kombinovaná
D6PDW372 Jak na ... základní pohled, vstup do fyzioterapeutických metod a jejich využití v praxi ve speciální pedagogice Kombinovaná
F100W001 Psycholog ve zdravotnictví Prezenční
F2ECW038 O lidech s odlišnou sexuální orientací a intersex lidech, o stigmatech a břemenech, která nesou Prezenční
F2ECW040 Copywriterem nanečisto Prezenční
F2ECW041 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu - díl druhý Prezenční
F5010W037 Celostní muzikoterapie 1 Prezenční
F5010W038 Celostní muzikoterapie 2 Prezenční
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Prezenční
F501W042 Jak pomocí vyprávění a umělé inteligence rozvíjet kritické myšlení? Prezenční
F501W043 Jak pracovat ve výuce s audiovizuálními ukázkami? Prezenční
F501W044 Kreativní práce s natáčecí technikou ve škole Prezenční
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
F700W014 Muzikoterapeutické bubnování Prezenční
F700W015 Jidiš 1: úvod do historie jazyka a kultury v CŽV Prezenční
F700W033 Letní škola numismatiky Prezenční
F7PK04 Přípravný kurz pro uchazečky a uchazeče o studium na KDFS Kombinovaná
F7PKW001 Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie Kombinovaná
F9PBW008 Anglická filologie Prezenční
L101W001 Lékařská první pomoc Kombinovaná
L101W001 Lékařská první pomoc Kombinovaná
L101W002 Radiační ochrana Kombinovaná
L101W002 Radiační ochrana Kombinovaná
L101W003 Radiační ochrana pro aplikující odborníky Kombinovaná
L101W004 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace Kombinovaná
L101W004 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace Kombinovaná
L101W005 Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí Kombinovaná
L101W005 Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí Kombinovaná
L102W005 Novinky v chirurgii Kombinovaná
L102W007 Předatestační kurz gynekologie a porodnictví 1. a 2. část (+ test) Kombinovaná
L102W015 Základy neurologie Kombinovaná
L102W029 Klinická mikrobiologie - novinky Kombinovaná
L102W034 test Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Kombinovaná
L102W035 Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické operace Kombinovaná
L102W038 EKG kurz (e-learning) Kombinovaná
L102W039 UZ kurz (point of care UZ) Kombinovaná
L102W040 Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací