Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 203
Number The name of the programme Form Action
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Combined
T9T217 Stolní tenis - licence B Combined
D2PD126 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga Combined
D2PD129 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ Combined
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Combined
D2PD123 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka Combined
D2PD117 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka Combined
D2PD120 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu Combined
D2PD127 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky Combined
D2PD118 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku matematiky Combined
D2PD122 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka Combined
D2PD119 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku přírodopisu/biologie Combined
D2PD121 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základy společenských věd a etickou výchovu Combined
D2PD110 Studium k rozšížení odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Combined
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Combined
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Combined
D2PD105 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost Combined
D2PD101 Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy Combined
D2PD104 Studium pedagogiky pro vychovatele Combined
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Combined
D2PD130 Studium pro výchovné poradce Combined
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Full-time
U4FEW002 TECHNOLOGY TRANSFER IN THE UNIVERSITY SETTING Combined
U4VKW047 Tipy a triky pro prezentaci v angličtině Combined
T9T402 Trenér basketbalu I Combined
T9T302 Trenér basketbalu II Combined
T9T502 Trenér výkonnostního basketbalu Combined
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Combined
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Combined
T9T212 Úpolové sporty (karate, box) - II. třída Combined
U4VKW043 Úvod do programu Statistica Combined
D6PDW357 Vázaná kytice a květinový boxík Combined
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Full-time
D6PDW333 Vitráže technikou Tiffany Combined
T9KV21 Vodní turistika a rafting - instruktor školní vodní turistiky Combined
M20210 Výcvik v integ. psychoterapii - sebezkušenostní část Full-time
M20203 Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku - teorie Full-time
D6PDW363 Výuka algoritmizace a programování pomocí micro:bitu Combined
D6PDW313 Zahradní design Combined
T9KL12 Základní školní lyžování žáků se zrakovým postižením Combined
T9KS22 Základní snowboarding - instruktor Combined
R501W039 Základy 3D tisku Combined
U4VKW091 Základy mindfulness - všímavosti pro zmírnění stresu a napětí a podpory psychické odolnosti Combined
U607W006 Základy otevřené vědy - open access a open data Combined
R501W037 Základy programování v Pythonu Combined
U4VKW070 Základy první pomoci a resuscitace s využitím AED Combined
U4VKW097 Zdravá komunikace se zaměřením na eliminaci nedorozumění Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info