Detail programu

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Obsah studia je koncipován na základě požadavků na kompetence vedoucích pracovníků ve školství a požadavků praxe (spolupráce s řediteli škol). V programu jsou reflektovány dlouholeté zkušenosti předkladatele v oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství (spolupráce s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci). Cílem Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky je umožnit vedoucím pracovníkům ve školství získat odpovídající vzdělání v oblasti řízení škol a školských zařízení. Studenti si osvojí znalosti a dovednosti z oblasti organizačního řízení, práva, ekonomie, pedagogiky a teorie managementu. Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky poskytuje účastníkům vzdělávání teoretické i praktické poznatky nezbytné pro výkon řídících funkcí.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky vychází z požadavků na kompetence vedoucích pracovníků ve školství a z požadavků praxe. Cílem studia je připravit uchazeče na kvalifikovaný výkon koncepčních činností a řídících funkcí ve školských a výchovných zařízeních. Studium je určeno ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení a pracovníků veřejně a státní správy, kteří jsou činní na odborech školství. Na základě zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. může být ředitelem školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem nebo obcí pouze ten, kdo si osvojí znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro vedoucí pedagogické pracovníky v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky je sestaveno z pěti základních modulů, které obsahově odpovídají požadavkům kladeným na kompetence pracovníků v řídících funkcích ve školských a výchovných zařízeních. Moduly představují pět oblastí - právo, ekonomie, management, pedagogika, organizační chování a praxe zaměřené na získání a rozvoj manažerských dovedností, které jsou součástí jednotlivých modulů. Studium je zaměřeno na získání teoretických znalostí z oblastí reprezentovaných jednotlivými moduly a na formování specifických dovedností požadovaných pro výkon funkce.
Požadované předpoklady
maturitní vysvědčení
Profil absolventa
maturitní vysvědčení
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací