Detail programu

Povinnosti vedoucího pracovníka UP (Vybrané oblasti řízení lidských zdrojů)


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Povinnosti vedoucího pracovníka UP (Vybrané oblasti řízení lidských zdrojů)
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz představí oblast řízení lidských zdrojů s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci. Po absolvování by se měl účastník lépe orientovat v oblastech řízení, které přímo souvisí s funkcí vedoucí/ho pracovnice/pracovníka na katedře, fakultě, nebo ve výzkumném týmu.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
1. Seznámení se s povinnostmi vedoucího zaměstnance dle § 302 ZP. 2. Přiblížení stěžejních oblastí řízení podřízených pracovníků (adaptace, hodnocení, vzdělávání). 3. Představení příkladů dobré praxe a řečení specifických problémů na UP.
Požadované předpoklady
Program určen pro zaměstnance UP. Absolvování kurzu Pracovní právo v praxi UP, příp. základní orientace v oblasti pracovního práva výhodou. Doporučujeme disponovat textem zákoníku práce.
Profil absolventa
Program určen pro zaměstnance UP. Absolvování kurzu Pracovní právo v praxi UP, příp. základní orientace v oblasti pracovního práva výhodou. Doporučujeme disponovat textem zákoníku práce.
Garant programu/kurzu
Dopita Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací