Detail programu

Multi session LOUIS course


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Tematické programy CŽV
Vzdělávací cíle skupiny programů:
-
Název programu/kurzu:
Multi session LOUIS course
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
AN
Anotace programu/kurzu
Tento kurz ukazuje a vysvětluje, jak může nástroj LOUIS zvýšit dopad stávajících kurzů na rozvoj obecných akademických a osobních kompetencí studentů bez ohledu na konkrétní předmět nebo cíl kurzu. Vede a pomáhá zúčastněným učitelům určit ty obecné kompetence, které nejlépe odpovídají jejich kurzu a jejich stylu výuky. Pro tyto vybrané kompetence pomáhá určit konkrétní výsledky učení, které jsou pro ně a jejich studenty intuitivně srozumitelné. Na příkladech existujících kurzů na své i jiných univerzitách, které byly upraveny pomocí systému LOUIS, ukazuje, jak funguje v praxi, jak málo času zabere a jak ovlivňuje učení a spokojenost studentů. V případě posledně jmenovaného je to jednoduchý nástroj pro hodnocení toho, jak studenti zlepšují rozvoj svých obecných kompetencí a jak si toho cení.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Účastníci porozumí návrhu a struktuře systému LOUIS a přínosům, které jeho zavedení přináší pro výuku a učení. Účastníci budou schopni identifikovat kompetence související s nástrojem LOUIS ve své výuce s příslušnými dimenzemi kompetencí a použitelnými deskriptory progresivního výkonu. Účastníci budou rozumět propojení mezi nástrojem LOUIS a zpětným designem/konstruktivním sladěním a budou schopni účinně aplikovat nástroj LOUIS k popisu výsledků učení, hodnocení, zda studenti těchto výsledků dosáhli, a navrhování konkrétních výukových aktivit k rozvoji kompetencí podle LOUIS. Účastníci pochopí souvislost mezi nástrojem LOUIS a dalšími kompetenčními rámci nebo taxonomií výsledků učení a budou schopni je synergicky aplikovat.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Tomoszek Maxim, JUDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací