Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 167
Číslo Název programu Forma Akce
R502W002 Didaktika fyziky I Prezenční
R502W006 Obecná didaktika I Prezenční
R502W003 Didaktika chemie I Prezenční
R502W018 Didaktika biologie I Prezenční
R502W022 Didaktika fyziky II Prezenční
R502W024 Obecná didaktika II Prezenční
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
F501W023 Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka Prezenční
M20203 Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku - teorie Prezenční
R502W028 Jak udělat distanční výuku zajímavou Prezenční
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční
R502W029 Reflexe filosofie biologie ve vyučování Prezenční
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Prezenční
R502W030 Lektorské dovednosti I Prezenční
Z201W0010 Nový citační styl APA 7th edition Prezenční
R502W031 Lektorské dovednosti II Prezenční
R502W032 AI for teaching Prezenční
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Prezenční
R502W033 Metodologie exkurze a přehled možných exkurzí do chemických podniků vyrábějících základní chemické sloučeniny Prezenční
P20002 Prohlubování mediačních dovedností Prezenční
F700W015 Jidiš 1: úvod do historie jazyka a kultury v CŽV Prezenční
F700W033 Letní škola numismatiky Prezenční
F2ECW038 O lidech s odlišnou sexuální orientací a intersex lidech, o stigmatech a břemenech, která nesou Prezenční
F100W001 Psycholog ve zdravotnictví Prezenční
F501W044 Kreativní práce s natáčecí technikou ve škole Prezenční
F2ECW040 Copywriterem nanečisto Prezenční
P90004 Právo a právní věda v celoživotním vzdělávání Prezenční
F5010W037 Celostní muzikoterapie 1 Prezenční
F5010W038 Celostní muzikoterapie 2 Prezenční
F2ECW041 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu - díl druhý Prezenční
R502W034 Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí I Prezenční
R502W035 Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí II Prezenční
F700W014 Muzikoterapeutické bubnování Prezenční
P90003 Právo ve veřejné správě v celoživotním vzdělávání Prezenční
F501W048 Audiovize a média ve výuce: Letní škola pro učitele středních škol Prezenční
F501W036 Letní škola bohemistiky Prezenční
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Prezenční
Z9B1W007 Ergoterapie - CŽV Prezenční
Z9B1W002 Porodní asistence - CŽV Prezenční
F2ECW045 Studium zaměřené na specializační činnost provázejícího učitele Prezenční
Z9B1W003 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV Prezenční
Z9B1W010 Zdravotnické záchranářství - CŽV Prezenční
Z9N1W001 Aplikovaná fyzioterapie - nMgr. - CŽV Prezenční
F1SVW001 Studium k výkonu specializační činnosti provázejícího učitele Prezenční
F2ECW043 Workshop na posilování pedagogických kompetencí 1 Prezenční
F2ECW044 Workshop na posilování pedagogických kompetencí 2 Prezenční
F9PBW001 CŽV Psychologie PB Prezenční
F9PBW016 Žurnalistika Prezenční
F9PBW008 Anglická filologie Prezenční
F9PBW031 Angličtina pro tlumočení a překlad Prezenční

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací