Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 149
Number The name of the programme Form Action
R501W021 Moderní trendy ve výuce chemie Combined
R501W033 Funkcionální programování v jazyce Scheme Combined
T9T325 Školení instruktorů mažoretek III. třídy Combined
T9T212 Úpolové sporty (karate, box) - II. třída Combined
T9KL12 Základní školní lyžování žáků se zrakovým postižením Combined
T9T218 Badminton - licence B Combined
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Combined
L101W001 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W004 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W047 Lifelong Education Study Programmes Combined
U607W007 Proč a jak publikovat v open access Combined
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Combined
R903W001 Newton Combined
T9MN06 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Combined
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Combined
L102W039 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W038 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W053 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W002 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W005 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W052 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W049 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W005 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W034 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W046 Lifelong Education Study Programmes Combined
D6PDW331 Jak na ... začínajícího učitele (SŠ) Combined
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Combined
L102W047 Lifelong Education Study Programmes Combined
D2PD117 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka Combined
D2PD119 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku přírodopisu/biologie Combined
D2PD122 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka Combined
D2PD123 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka Combined
D2PD126 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga Combined
D2PD130 Studium pro výchovné poradce Combined
D2PD48 Doplňující didaktické studium německého jazyka Combined
T9T302 Trenér basketbalu II Combined
D6PDW282 Formativní hodnocení ve výuce : metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Combined
D6PDW350 Formativní hodnocení v prostředí gymnázia: metody a nástroje formativního hodnocení Combined
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Combined
D2PD105 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost Combined
U4VKW091 Základy mindfulness - všímavosti pro zmírnění stresu a napětí a podpory psychické odolnosti Combined
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW313 Zahradní design Combined
D6PDW363 Výuka algoritmizace a programování pomocí micro:bitu Combined
U608W009 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Combined
U602W016 Japonština pro začátečníky Combined
M70102 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi Combined
T6TV10 Školní házená zábavnou formou Combined
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Combined
Z9B1W005 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV - kombinované studium Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info