Detail programu

Master of Public Policy in Educational Policy and Community Engagement


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Mezinárodně uznávané kurzy
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Mezinárodně uznávané kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Mezinárodně uznávaný kurz rozšiřuje vzdělání pedagogickým a sociálním pracovníkům zajímajícím se o možnosti vývoje vzdělávací politiky škol a angažování se školy v životě společnosti. Obsahuje předměty zaměřené jak na makro, tak na mikro úroveň, jejichž absolvování má přispět k rozvoji škol a procesů v nich probíhajících. Kurz umožní absolventům účinněji navazovat, příp. efektivně využívat partnerství školy jak s institucemi či organizacemi, tak i s rodiči. Rovněž prohlubuje kompetence k vedení efektivní komunikace uvnitř školy (v rámci pedagogického kolektivu či s žáky), školy s rodiči žáků, příp. školy s partnery na komunální úrovni. Tyto kompetence budou absolventi připraveni dále rozvíjet také u žáků a motivovat je k aktivní účasti na životě vlastní komunity.
Název programu/kurzu:
Master of Public Policy in Educational Policy and Community Engagement
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Mezinárodně uznávaný kurz rozšiřuje vzdělání pedagogickým a sociálním pracovníkům zajímajícím se o možnosti vývoje vzdělávací politiky škol a angažování se školy v životě společnosti. Obsahuje předměty zaměřené jak na makro, tak na mikro úroveň, jejichž absolvování má přispět k rozvoji škol a procesů v nich probíhajících. Kurz umožní absolventům účinněji navazovat, příp. efektivně využívat partnerství školy jak s institucemi či organizacemi, tak i s rodiči. Rovněž prohlubuje kompetence k vedení efektivní komunikace uvnitř školy (v rámci pedagogického kolektivu či s žáky), školy s rodiči žáků, příp. školy s partnery na komunální úrovni. Tyto kompetence budou absolventi připraveni dále rozvíjet také u žáků a motivovat je k aktivní účasti na životě vlastní komunity.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Absolvent bude připraven na základě kvalifikované analýzy navrhovat procesní i věcné změny ve školách, realizovat je a hodnotit jejich dopad. Bude znát a umět efektivně využít nástroje potřebné k uskutečnění potřebných změny. Bude připraven účinněji pracovat s kolektivem žáků, s rodiči, vedením školy i s širší komunitou. Bude připraven rozvíjet komunitní charakter školy jako vzdělávací i sociální instituce.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info