Programy CŽV na fakultách

Rectorat


Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP

Další vzdělávání pracovníků UP - Corporate Open Online Course (COOC)
Číslo Název Forma
U4CCW001 COOC - Kurzy na podporu pedagogických kompetencí (pro začínající akademiky) Part-time
U4CCW002 IT nástroje ve výuce i mimo ni Part-time
U4CCW004 Jak posilovat svou odolnost v čase změn Part-time
U4CCW005 Jak si připravit efektivní plán hodiny Part-time
U4CCW006 Komunikace a prezentační dovednosti Part-time
U4CCW003 Projektování kurikula Part-time
Další vzdělávání pracovníků UP - IT kompetence (DF)
Číslo Název Forma
U4DBW009 Správa programů CŽV (zkušebnííí) Part-time
Další vzdělávání pracovníků UP - kompetence v oblasti IT
Číslo Název Forma
U4TCW007 Certifikáty, počítačová bezpečnost a zálohování Combined
U4TCW003 Microsoft Office Excel - logické operace a datové nástroje Combined
U4TCW004 Microsoft Office Excel - seznámení s programem, formátování a vkládání objektů pro začátečníky Combined
U4TCW001 Microsoft Office Outlook - jak efektivně využívat emailového klienta Combined
U4TCW002 Microsoft Office PowerPoint - tvorba prezentací pro začátečníky Combined
U4TCW005 Microsoft Office Word - seznámení s textovým editorem, formátování a vkládání objektů pro začátečníky Combined
U4TCW006 Microsoft Windows 10 - tipy, triky a klávesové zkratky Combined
Další vzdělávání pracovníků UP - osobnostní rozvoj
Číslo Název Forma
U4ZA25 Kurz českého znakového jazyka Full-time
U4ZA19 Představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb Full-time
U4ZA12 Tyflopedické minimum pro každého aneb jak komunikovat s nevidomým Full-time
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Číslo Název Forma
U4PA10 Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Full-time
U4PAW027 Komunikace a přístup k osobám se zdravotním postižením Full-time
U4PA11 Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením Full-time
U4PA09 Student s narušenou komunikační schopností Full-time
U4PA08 Student s omezením hybnosti Full-time
U4PA07 Student s poruchou autistického spektra Full-time
U4PA06 Student s psychickým onemocněním Full-time
U4PA14 Student se sluchovým postižením Full-time
U4PA05 Student se specifickými poruchami učení Full-time
U4PA13 Student se zrakovým postižením Full-time
U4PAW031 Základy českého znakového jazyka Full-time
U4PA12 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením Full-time
U4PAW030 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením (prezenční). Full-time
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Číslo Název Forma
U4VKW095 Akutní stavy v kontextu laické první pomoci Combined
U4VKW063 Asertivní komunikace v mezilidských vztazích Combined
U4VKW098 Asertivní komunikace v praxi Combined
U4VKW072 Co říkám, když nemluvím aneb neverbální komunikace Combined
U4VKW079 Hlasové ladění aneb tělo - hlas - slovo - text Combined
U4VKW089 Jak efektivně využívat AI nástroje při práci s odbornými databázemi Combined
U4VKW090 Jak na open science ve výzkumných projektech Combined
U4VKW087 Jak předat akademické informace posluchačům poutavě Combined
U4VKW088 Jak se připravit na veřejné vystoupení (přednáška, rozhovor, práce s médii) Combined
U4VKW064 Komunikace v konfliktních situacích Combined
U4VKW062 Lektorské a rétorické dovednosti Combined
U4VKW096 LMS Moodle - práce s pokročilejšími typy interaktivních činností Combined
U4VKW025 MOODLE pro začátečníky Combined
U4VKW008 Projektový managementt Combined
U4VKW039 Školení Adobe Acrobat (editace a tvorba PDF dokumentů) Combined
U4VKW060 Stres, syndrom vyhoření a prevence I. část Combined
U4VKW061 Stres, syndrom vyhoření a prevence II. část Combined
U4VKW047 Tipy a triky pro prezentaci v angličtině Combined
U4VKW094 Týmová spolupráce II - Hvězdný tým Combined
U4VKW043 Úvod do programu Statistica Combined
U4VKW091 Základy mindfulness - všímavosti pro zmírnění stresu a napětí a podpory psychické odolnosti Combined
U4VKW070 Základy první pomoci a resuscitace s využitím AED Combined
U4VKW097 Zdravá komunikace se zaměřením na eliminaci nedorozumění Combined
U4VKW078 Zpětná vazba a komunikační techniky Combined
U4VKW086 Zvyšování odolnosti měkkého cíle Combined
U4VKW092 Zvyšování odolnosti měkkého cíle Combined
U4VKW093 Zvyšování odolnosti měkkého cíle Combined
Další vzdělávání pracovníků UP - projektové řízení
Číslo Název Forma
U4PGW005 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Full-time
U4PGW003 Seminář Proof Of Concept Full-time
U4PGW004 Školení komercializace Full-time
U4PGW002 Společenské uplatnění výsledků VaV na UP Full-time
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Číslo Název Forma
U4HMW013 Asertivní řešení krizových situací na pracovišti Combined
U4HMW012 Genderově senzitivní komunikace Combined
U4HMW011 Leadership v nekomerční organizaci typu univerzity Combined
U4HMW008 Manažerské kompetence vedoucího pracovníka - Hodnotící rozhovory Combined
U4HMW009 Manažerské kompetence vedoucího pracovníka II. - Zásady zdravé komunikace v náročných situacích Combined
U4HMW010 Manažerské kompetence vedoucího pracovníka III. - Stres, syndrom vyhoření a psychohygiena Combined
U4HMW002 Nábor a výběr zaměstnanců (OTM-R systém - zavádění pravidel dle HR Award do norem a procesů na UP) Combined
U4HMW003 Povinnosti vedoucího pracovníka UP (Vybrané oblasti řízení lidských zdrojů) Combined
U4HMW001 Pracovní právo v praxi UP Combined
U4HMW005 Právo a veřejná VŠ - obecný úvod pro ne-právníky Combined
U4HMW007 Projektové řízení na UP Combined
U4HMW014 Šikana na pracovišti v univerzitním prostředí: Jak ji poznat a řešit Combined
U4HMW006 Strategické řízení na UP Combined
U4HMW004 Zaměstnávání zahraničních pracovníků na UP Combined
Further education of UP stuff - support for flexible forms of education and teaching competences
Číslo Název Forma
U4FEW003 Horizon Europe - Opportunities which you shouldn't fail to seize Combined
U4FEW001 Speak Up! Presentation skills Combined
U4FEW002 TECHNOLOGY TRANSFER IN THE UNIVERSITY SETTING Combined

Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky

Kurzy otevřené vědy
Číslo Název Forma
U608W008 Autorské právo ve VaV Combined
U608W005 Kyberbezpečnost Combined
U608W009 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Combined
U608W006 Osobní údaje ve VaV Combined
U608W002 Otevřené publikování Combined
U608W004 Plánování správy výzkumných dat Combined
U608W007 Praktické aspekty dobré výzkumné praxe Combined
U608W010 Projekty VaV a jejich financování Combined
U608W003 Správa výzkumných dat a F.A.I.R. principy Combined
U608W001 Úvod do otevřené vědy Combined
Kurzy pro studenty UP - Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Číslo Název Forma
U60307 Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U603W012 Komunikace a přístup k osobám se zdravotním postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U60308 Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U60304 Představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb - kurz pro studenty UP Full-time
U60306 Student s narušenou komunikační schopností - kurz pro studenty UP Full-time
U60305 Student s omezením hybnosti - kurz pro studenty UP Full-time
U60303 Student s poruchou autistického spektra - kurz pro studenty UP Full-time
U60302 Student s psychickým onemocněním - kurz pro studenty UP Full-time
U60311 Student se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U60301 Student se specifickými poruchami učení - kurz pro studenty UP Full-time
U60310 Student se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U60309 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U603W013 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP (prezenční). Full-time
Tematické kurzy
Číslo Název Forma
U601W011 Contract cheating neboli práce psané na zakázku - dopady, rizika a nástrahy Combined
U601W018 Energetika budoucnosti Combined
U601W016 Fakta o klimatické změně a její řešení Combined
U601W009 Foundation Year Combined
U601W015 Klimatická změna není tabu: Jak o ní mluvit a najít společnou řeč Combined
U601W012 Klimatická změna, cesty k jejímu řešení a jak o nich komunikovat Combined
U601W019 Město, které se v létě nepřehřívá Combined
U601W017 Mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN a klimatická diplomacie Combined
U601W014 Udržitelnost ve financích: Hnací síla pro transformaci Combined
U601W013 Zpátky na zem: východiska klimatické krize bez růžových brýlí Combined
Tematické programy CŽV
Číslo Název Forma
U605W002 Academy for International Officers: Creating an International Campus Part-time
U605W004 Approach to Generation Z Part-time
U605W005 Czech Language Online Course for Sokol Organizations in the USA Part-time
U605W006 Going Virtual Professional Development - IEI Fall Webinar Series 2022 Part-time
U605W001 International Summer School in Refugee Law and Rights Part-time
U605W008 Kaleidoscope Career Model and Gender Bias Part-time
U605W010 Multi session LOUIS course Part-time
U605W009 Organisational Culture from a Neuroscience Perspective Part-time
U605W007 Professional Learning Community (PLC) Part-time
U605W003 Training for academics: Teaching International Classroom Part-time
Tematické programy CŽV
Číslo Název Forma
U606W001 Summer School Central Europe: Central Europe and European Integration Full-time
U606W002 Summer School Central Europe: History and Culture Full-time
Vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost
Číslo Název Forma
U602W016 Japonština pro začátečníky Combined

Univerzita třetího věku (U3V)

Krátké kurzy pro seniory
Číslo Název Forma
U801W023 Agilní mozek Combined
U80101 Alpinning a fitpainfree Combined
U801A1 Anglický jazyk pro seniory Combined
U80102 Aquafitness Combined
U801W031 Češi v cizině / Minulost a současnost Combined
U801W028 Cesty do říše zvuků Combined
U801W041 Daflex systém Combined
U801W015 Dotek japonské kultury Combined
U801W034 Duše díla: duch doby, dech hudby Combined
U80103 Fit Pain Free Combined
U80104 FitPainFree sitting = židle + flexibar Combined
U801W021 Fyzio-kardio Combined
U801W030 Internet bez obav: praktický průvodce Combined
U801W022 Jednosemestrální kurz psychologie II. Combined
U801W012 Jóga pro seniory Combined
U801W026 Jóga pro zdravá záda Combined
U80105 K+ K2 funkční trénink Combined
U801W032 Kondiční cvičení Combined
U801W043 Kulturně-vzdělávací pobyt se zaměřením na udržení psychické pohody a poznávání místní kultury Combined
U801W024 Kurz kreativní fotografie Combined
U801W016 Kurz úpravy fotografie Combined
U80106 Latina solo Combined
U801L1 Letní škola jógy Combined
U80107 Line dance Combined
U801W040 Mediální a internetová gramotnost prakticky Combined
U801W013 Mozek v kondici Combined
U801W029 Napříč Čínou a okolím Combined
U801N1 Německý jazyk pro seniory Combined
U80108 Pilates - zdravá záda Combined
U801W035 Pohyb jako nezbytná součást psychohygieny Combined
U801W042 Pohyb jako nezbytná součást psychohygieny - navazující kurz Combined
U801W019 Posturální cvičení Combined
U801W020 Posturální cvičení židle Combined
U801W036 Poznávání Asie Combined
U801P2 Psychosociální studia - rozšiřující kurz 1 Combined
U801W027 Relaxačně-vzdělávací pobyt se zaměřením na psychickou odolnost a schopnost regenerace Combined
U80109 Sm systém Combined
U801W033 Sm systém a Flexi-bar Combined
U801W037 Speak up course / Mluv anglicky Combined
U801W014 Tai chi pro zdraví Combined
U801W017 U3V Exkurze Combined
U801W018 U3V Krátkodobý kurz Combined
U801W038 UNESCO / Východočeský region Combined
U801P1 Úvod do římského práva Combined
U80110 Velké míče a flexi-bar Combined
U801W039 Vitráže technikou TIFFANY Combined
U80111 Woudie + smovey Combined
U801W025 Základy sportovní lukostřelby Combined
U801Z1 Zdravý životní styl Combined
U801D1 Změna jako příležitost Combined
Odborné programy U3V
Číslo Název Forma
U802W012 "Jsem klasik," aneb klasično a klasicismus v dějinách evropské hudby Combined
U802W011 České a československé dějiny 19. a 20. století Combined
U802W017 Čínská kuchyně a její variety Combined
U802W019 Člověk ve zdraví a nemoci Combined
U802W024 Co se skrývá mezi tóny aneb "hrát si a učit se" Combined
U802W038 Čtenářský a diskusní klub Combined
U802W026 Dějiny výtvarného umění olomouckého regionu Combined
U802W004 Dějiny výtvarného umění v kostce Combined
U802W020 Evropská kultura a křesťanství Combined
U802W030 Evropská kultura a křesťanství: kořeny, tradice, konflikty a otázky Combined
U802W005 HISTORIE (ukázky z vlastních výzkumných témat členů katedry historie FF UP) Combined
U802W035 Jaké rostliny můžeme využít pro naše zdraví Combined
U802W010 Jednosemestrální kurz psychologie Combined
U802W031 Kapitoly z dějin raného novověku v českých zemích v regionálním kontextu Combined
U802W021 Kapitoly z dějin středověku v českých zemích v regionálním kontextu Combined
U802W025 Kapitoly z dějin výtvarného umění I Combined
U802W032 Kapitoly z dějin výtvarného umění II Combined
U802W033 Kurz digitální fotografie Combined
U802W029 Kurz digitální fotografie aneb jak se ze mne stal fotograf Combined
U802W001 Kurz digitální fotografie aneb jak správně fotit Combined
U802W013 Kurz praktické fotografie Combined
U802W014 Léčivé rostliny kolem nás Combined
U802W003 Lékárna v přírodě Combined
U802W028 Lidová kultura na Hané Combined
U802W016 On-line služby pro seniory Combined
U802W015 Poznávání asijské kultury Combined
U802W027 Poznávání asijské kultury Combined
U802W006 Poznávání asijské kultury všemi smysly Combined
U802W023 Praktické využití léčivých rostlin pro zdraví a krásu Combined
U802W036 Příroda jako zdroj inspirace, krásy a poznání Combined
U802W007 Program pro zdravý a aktivní životní styl Combined
U802W018 Společnost a umění - 20. století Combined
U802W002 Světové dějiny 20. století Combined
U802W022 Světové dějiny 20. století Combined
U802W009 Univerzita 3. věku - Jak se orientovat ve svých financích? I. Combined
U802W008 Univerzita 3. věku - Moderní technologie pro seniory Combined
U802W034 Vybrané kapitoly z českých a světových dějin 19. a 20. století Combined
U802W037 Zdravá ústa znamenají spokojený úsměv Combined
Univerzita 3. věku
Číslo Název Forma
U800W002 U3V jazyky Combined
U80019 Univerzita 3. věku - Archeologie regionu (nejen) střední Moravy Combined
U80012 Univerzita 3. věku - Člověk ve zdraví a nemoci Combined
U80017 Univerzita 3. věku - Dějiny výtvarného umění Combined
U80007 Univerzita 3. věku - Evropská kultura a křesťanství Combined
U80016 Univerzita 3. věku - Finance a my aneb jak se neztratit ve světě moderní ekonomiky Combined
U80004 Univerzita 3. věku - Historie a archeologie Combined
U800W021 Univerzita 3. věku - Jak spokojeně žít a pečovat o své zdraví? Combined
U80005 Univerzita 3. věku - Kapitoly z českých dějin Combined
U80009 Univerzita 3. věku - Kapitoly z humanitních věd Combined
U80008 Univerzita 3. věku - Křesťanství a teologie v proměnách času Combined
U80003 Univerzita 3. věku - Kultura v minulosti a přítomnosti Combined
U800W020 Univerzita 3. věku - Lidová kultura na Hané Combined
U80010 Univerzita 3. věku - My - lidé a příroda Combined
U80011 Univerzita 3. věku - Nové trendy v přírodních vědách Combined
U80015 Univerzita 3. věku - Ochrana práv jednotlivce Combined
U80014 Univerzita 3. věku - Pohyb - cesta za zdravím Combined
U80002 Univerzita 3. věku - Psychosociální studia Combined
U80001 Univerzita 3. věku - Společenské vědy Combined
U80018 Univerzita 3. věku - Společnost a umění - 20. století Combined
U800E4 Univerzita 3. věku - studijní skupina Šternberk Combined
U800E1 Univerzita 3. věku - studijní skupina Uherské Hradiště Combined
U800E3 Univerzita 3. věku - studijní skupina Valašské Meziříčí Combined
U800E2 Univerzita 3. věku - studijní skupina Vyškov Combined
U80006 Univerzita 3. věku - Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století Combined
U800Z1 Univerzita 3. věku - Základní kurz Combined
U80013 Univerzita 3. věku - Zdravotnické vědy Combined
Zpět na seznam fakult

Privacy settings

Allow all cookies More info