Programy CŽV na fakultách

Faculty of Law


Mezinárodně uznávané kurzy

Mezinárodně uznávaný kurz
Číslo Název Forma
PM0104 LL.M. International and European Law Full-time
Mezinárodně uznávaný kurz
Číslo Název Forma
PM0102 LL.M. Právo duševního vlastnictví-Specializace I.: Právo designové a módní Combined
PM0103 LL.M. Právo duševního vlastnictví-Specializace II.: Mediální právo Combined
PM0101 LL.M. Soutěžní právo Combined

Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

Programy kvalifikačního vzdělávání (doplňující a rozšiřující vzdělání)
Číslo Název Forma
P200W005 Aktuální změny v daňovém právu Full-time
P200W010 Aplikace mezinárodního práva v ČR s důrazem na mezinárodní smlouvy Full-time
P200W012 Evropská ochrana lidských práv pro právní praxi Full-time
P200W013 Evropské a mezinárodní právo sociálního zabezpečení Full-time
P200W008 Jak na smlouvy Full-time
P20004 Letní škola Medicínského práva Full-time
P200W009 Nájem bytu Full-time
P20003 Novinky v pracovním právu Full-time
P200W014 Nový občanský zákoník - obecná úprava a změny v soukromém právu a Civilní soudní řízení Full-time
P20005 Nový stavební zákon Full-time
P200W006 Právní úprava státního občanství v ČR Full-time
P20002 Prohlubování mediačních dovedností Full-time
P200W002 Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva v praxi s důrazem na právo na spravedlivý proces a ochranu majetku Full-time
P200W004 Věcná práva v novém občanském zákoníku - věcná práva k věci cizí Full-time
P200W003 Věcná práva v novém občanském zákoníku - základní principy věcných práv, držba, vlastnické právo Full-time
P200W016 Vybrané aspekty posuzování případů sexuálního zneužívání dětí Full-time
P20001 Základní výcvik v mediaci Full-time
P200W011 Základy mezinárodního práva pro právní praxi a veřejnou správu Full-time
P200W015 Základy trestní odpovědnosti a trestního procesu, trestní odpovědnost a sankcionování mladistvých pachatelů Full-time
P200W007 Změny v dědickém právu po přijetí nového občanského zákoníku Full-time
Programy kvalifikačního vzdělávání (doplňující a rozšiřující vzdělání)
Číslo Název Forma
P20010 Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce Part-time
P20005 Novela pracovního práva Part-time
P20008 Novelizace trestněprávních předpisů v roce 2020 Part-time
P20009 Úvodní seznámení s novými znaleckými předpisy Part-time
P20007 Velká novela zákona o obchodních korporacích Part-time
P20006 Zákoník práce v době pandemie Part-time

Programy v rámci akreditovaného studijního programu

Law and Jurisprudence
Číslo Název Forma
P90004 Law Full-time
Law in Public Administration
Číslo Název Forma
P90003 Law in Public Administration Full-time
Zpět na seznam fakult

Privacy settings

Allow all cookies More info