Programy CŽV na fakultách

Faculty of Health Sciences


Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP

Programy dalšího vzdělávání
Číslo Název Forma
Z401W001 Umělá inteligence ve vzdělávání Full-time

Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

Programy rozšiřující doplňující vzdělání
Číslo Název Forma
Z201W007 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Full-time
Z201W0010 Nový citační styl APA 7th edition Full-time
Z201W009 Odborná anglická nomenklatura pro fyzioterapeuty Full-time
Z201W002 Olomouc Winter School - Midwifery in the 21st century Full-time
Z201W004 Paliativní péče v pediatrii Full-time
Z201W006 Pre-Physiotherapy Full-time
Z201W008 Přístrojová rehabilitace I. Full-time
Z201W005 Resuscitace a podpora poporodní adaptace novorozence Full-time
Z201W001 Vedení odborné praxe studentů nelékařských povolání Full-time
Z201W003 Vedení praxí v nelékařských zdravotnických povoláních Full-time

Programy rekvalifikačního vzdělávání

Programy rekvalifikačního vzdělávání
Číslo Název Forma
Z301W001 Zdravotník zotavovacích akcí Full-time

Programy v rámci akreditovaného studijního programu

Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Číslo Název Forma
Z9B1W007 Ergoterapie - CŽV Full-time
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Full-time
Z9B1W012 Ochrana a podpora zdraví - CŽV Full-time
Z9B1W008 Pediatrické ošetřovatelství - CŽV Full-time
Z9B1W002 Porodní asistence - CŽV Full-time
Z9B1W004 Radiologická asistence - CŽV Full-time
Z9B1W003 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV Full-time
Z9B1W010 Zdravotnické záchranářství - CŽV Full-time
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Číslo Název Forma
Z9B1W011 Ochrana a podpora zdraví - CŽV - kombinované studium Combined
Z9B1W006 Porodní asistence - CŽV - kombinované studium Combined
Z9B1W005 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV - kombinované studium Combined
Z9B1W009 Zdravotnické záchranářství - CŽV - kombinované studium Combined
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Číslo Název Forma
Z9N1W001 Aplikovaná fyzioterapie - nMgr. - CŽV Full-time
Z9N1W005 Intenzivní péče v por. as - CŽV Full-time
Z9N1W009 Organizace a řízení ve zdravotnictví - CŽV Full-time
Z9N1W002 Specializace v ošetřovatelství - CŽV Full-time
Z9N1W007 Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - CŽV - prezenční Full-time
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Číslo Název Forma
Z9N1W004 Intenzivní péče v por. as. - CŽV - kombinované Combined
Z9N1W008 Organizace a řízení ve zdravotnictví - CŽV - kombinovaná forma Combined
Z9N1W003 Specializace v ošetřovatelství - CŽV - kombinované studium Combined
Z9N1W006 Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - CŽV - kombinované Combined

Programy zájmového vzdělávání

Programy zájmového vzdělávání
Číslo Název Forma
Z701W005 Odborná angličtina Full-time
Z701W003 Přípravný kurz pro uchazeče o Bc. studijní obory FZV Full-time
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Full-time
Z701W004 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Intenzivní péče v porodní asistenci Full-time
Z701W001 Zdravotnická angličtina - English Course for Faculty of Health Sciences Full-time

Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky

Tématické vzdělávání (odborné konference, semináře)
Číslo Název Forma
Z601W004 Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Full-time
Z601W006 Difficult Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Full-time
Z601W002 Imobilizace, transport a vyprošťování Full-time
Z601W005 Invazivní vstupy do cévního řečiště a jejich využití v PNP Full-time
Z601W003 Physical assessment by nurses Full-time
Z601W001 Resuscitace dle platných doporučených postupů v režimu Basic Life Support s využitím AED Full-time
Zpět na seznam fakult

Privacy settings

Allow all cookies More info