Programy CŽV na fakultách

Faculty of Arts


Programy dalšího vzdělávání

Kurzy pro sociální pracovníky
Číslo Název Forma
F5SP02 Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Full-time
F5SP03 Dítě jako svědek a oběť domácího násilí, školení k využití edukačního filmu Zuřivec Full-time
F5SP00 Kompetence sociálních pracovníků v řešení syndromu CAN Full-time
F5SPW005 Krizové řízení v sociálních službách (pro seniory) Full-time
F5SP01 Potenciál případových studií v sociální práci Full-time
F5SPW006 Univerzitní dobrovolnictví a intergenerační solidarita Full-time
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Číslo Název Forma
F5010W037 Celostní muzikoterapie 1 Full-time
F5010W038 Celostní muzikoterapie 2 Full-time
F50108 Celostní muzikoterapie 3 Full-time
F501W023 Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka Full-time
F501W014 Dítě, žák, či student jako svědek a oběť domácího násilí a role pedagogického pracovníka Full-time
F50109 Druhý krok - primárně preventivní program pro pedagogy a poradenské pracovníky ve školství Full-time
F50125 Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni B1) - 80 hodin Full-time
F50124 Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni B2) - 80 hodin Full-time
F50123 Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni C1) - 80 hodin Full-time
F501W039 Informace a dezinformace: Možné přístupy k výuce kritického čtení mediálních obsahů Full-time
F501W042 Jak pomocí vyprávění a umělé inteligence rozvíjet kritické myšlení? Full-time
F501W043 Jak pracovat ve výuce s audiovizuálními ukázkami? Full-time
F50121 Jazykové certifikáty z angličtiny pro studenty středních škol Full-time
F50122 Jazykové certifikáty z němčiny pro studenty středních škol Full-time
F501W044 Kreativní práce s natáčecí technikou ve škole Full-time
F50130 Krizová komunikace s médii Full-time
F50131 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 16 hodin (příprava na zkoušku PET) Full-time
F501W4B1 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 24 hodin Full-time
F501W001 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 32 hodin Full-time
F50106 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 56 hodin Full-time
F50105 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 80 hodin Full-time
F50133 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 16 hodin (příprava na zkoušku FCE) Full-time
F501W4B2 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 24 hodin Full-time
F501W002 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 32 hodin Full-time
F50116 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 56 hodin Full-time
F50115 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 80 hodin Full-time
F50135 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 16 hodin (příprava na zkoušku CAE) Full-time
F50136 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 24 hodin Full-time
F501W003 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 32 hodin Full-time
F50119 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 56 hodin Full-time
F50118 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 80 hodin Full-time
F50126 Kurz průběžného vzdělávání pro učitele ruštiny Full-time
WF501 Kurz teorie a dějin hudby pro učitele hudební/estetické výchovy na ZŠ a SŠ Full-time
F501W036 Letní škola bohemistiky Full-time
F501W040 Mediální gramotnost: analýza stavu a možnosti rozvoje ve škole Full-time
F501W031 MeDiGram: Česká mediální krajina aneb Kdo ovládá média a proč? Full-time
F501W026 MeDiGram: Didaktický seminář filmové a AV výchovy aneb Myslet v souvislostech Full-time
F501W029 MeDiGram: Jak filosofovat filmem? Full-time
F501W025 MeDiGram: Jak popularizovat vědu filmem? Full-time
F501W033 MeDiGram: Jak přežít v době post-faktické aneb Obrana proti fake news pro pokročilé Full-time
F501W024 MeDiGram: Jak rozumět životu mladých prostřednictvím televize? Full-time
F501W030 MeDiGram: Jak s dětmi točit filmy? Full-time
F501W027 MeDiGram: Podcasting jako moderní edukační nástroj pro předměty kurikula střední školy Full-time
F501W035 MeDiGram: Rozvoj a měření mediální a digitální gramotnosti Full-time
F501W032 MeDiGram: V novinářské kuchyni aneb Od události ke zprávě Full-time
F501W028 MeDiGram: Vlastními slovy/In their own words aneb Podcasty o české historii Full-time
F501W022 Mezikulturní interakce a komunikace - Ukrajina a Česká republika Full-time
F501W046 Mindfulness a psychohygiena Full-time
F501W021 Moodle for Employees FA PU Full-time
F501W020 Moodle pro zaměstnance FF UP Full-time
F50139 Podpora demokratických hodnot Full-time
F50129 Podpora komunikace pod vedením psychologa Full-time
F50111 Práce s webinářem WizIQ Full-time
F50138 Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem Full-time
F50128 Psychologické minimum pro pedagogické pracovníky Full-time
F501W004 Rozvoj kritické gramotnosti skrze čtení-psaní-diskusi ve vysokoškolské výuce: cíle a aktivity Full-time
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Full-time
F50113 Sociální zabezpečení dětí, žáků a studentů v praxi pedagogického pracovníka Full-time
F50103 Studium v oblasti pedagogických věd - dvouobor Full-time
F50100 Studium v oblasti pedagogických věd - jednoobor Full-time
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Full-time
F501W034 Světy v obrázcích - Použití komiksu při výuce literatury, dějepisu a OV Full-time
F50112 Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v pedagogické praxi Full-time
F50137 Textování (pro rozvoj čtenářské gramotnosti) Full-time
F50127 Úvodní seminář pro začínající školní psychology Full-time
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Full-time
F50110 Využití e-learningové části portálu EDIS Full-time
F501W045 Well being Full-time
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Číslo Název Forma
F500W002 Intenzivní kurz učitelské způsobilosti pro absolventy Combined
F500W000 Letní škola bohemistiky Combined
F500W001 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Combined
F500WKUZ Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě - dvouobor Combined
F500WUZK Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě - jednoobor Combined

Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

Kurzy v oblasti muzikologie
Číslo Název Forma
F2MUW00 Kurz teorie a dějin hudby Full-time
F2MUW01 Kurz zpracování zvuku na počítači Full-time
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání
Číslo Název Forma
F2ECW039 AI jako akademický partner: možnosti efektivního a etického využití Full-time
F2ECW029 Analýza hudebních skladeb s digitálním klávesovým nástrojem Full-time
F2ECW017 Asertivní jednání a jeho zásady Full-time
F2ECW024 Aurora Competence Framework (ACF) - Learning Outcomes in University for Impact in Society (LOUIS) - výuka přenositelných kompetencí Full-time
F2ECW012 Bleskový audiodokument aneb Od pitchingu k realizaci Full-time
F2EC03 Certifikát v oboru překladatelství Full-time
F2ECW010 Cestou vlastního rozvoje (vzdělávací výcvik pro VŠ pedagogy) Full-time
F2ECW040 Copywriterem nanečisto Full-time
F2ECW028 Czech for Foreigners Full-time
F2ECW009 Dynamika skupiny: Jak a kdy nastavovat pravidla a vztahy se studujícími? Full-time
F2ECW011 Dynamika skupiny: jak udržovat dobré vztahy se/mezi studenty v průběhu semestru Full-time
F2ECW030 Gender a sexualita - komunikační etika a etiketa Full-time
F2ECW005 Jak na badatelskou výuku v humanitních a společenských vědách na vysoké škole Full-time
F2ECW035 Komunikativně poradenské dovednosti Full-time
F2EC04 Moderní metody atestace a evaluace Full-time
F2ECW004 Na výuce líného učitele Full-time
F2ECW015 Netradiční metody a prvky ve vzdělávání Full-time
F2ECW038 O lidech s odlišnou sexuální orientací a intersex lidech, o stigmatech a břemenech, která nesou Full-time
F2ECW018 Obrana proti manipulativnímu jednání Full-time
F2ECW006 On-line aplikace v (nejen) vysokoškolské výuce Full-time
F2ECW013 Pedagogická komunikace: jaké klást otázky a proč? Full-time
F2ECW023 Pedagogická komunikace: zpětná vazba a metody, které podporují aktivitu studujících Full-time
F2ECW033 Pravopis/psaní úředních dokumentů a e-mailová dokumentace Full-time
F2ECW032 Představení nového systému organizace a evidence praxí Full-time
F2ECW031 Příprava studijních opor pro kombinované studium Full-time
F2ECW034 První psychická pomoc Full-time
F2ECW022 Respekt až na půdu * akademickou Full-time
F2ECW037 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu Full-time
F2ECW041 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu - díl druhý Full-time
F2ECW027 Školení interaktivní tabule Full-time
F2ECW036 Speciální otázky neuropsychologie Full-time
F2ECW019 Strategie řešení konfliktních situací Full-time
F2ECW016 Tradiční metody ve vzdělávání Full-time
F2ECW003 Tvorba traileru: Mezi reklamou a filmem - REACTOR PRO Full-time
F2ECW020 Ukrajinci mezi námi I. Full-time
F2ECW021 Ukrajinci mezi námi II. Full-time
F2ECW014 Vedení semináře v prostředí on-line platformy SpatialChat Full-time
F2ECW001 Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti Full-time
F2ECW002 Vývoj a realizace autorského filmu - REACTOR PRO Full-time
F2ECW007 Wrestling with language - REACTOR PRO Full-time
F2ECW008 Základy herectví - REACTOR PRO Full-time
F2ECW025 Základy nenásilné komunikace pro pohodu doma i v práci Full-time
F2ECW026 Zimní škola Umělá inteligence a společnost Full-time
F2EC01 Zkouška ECL - čeština pro cizince Full-time
F2EC00 Zkouška ECL - jazyky Full-time
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání PCH; KAE
Číslo Název Forma
F200WEMP Ekonomika a management pro praxi Combined
F200WFMS Financování majetkové struktury podniků Combined
F200WIHU Informační hodnota účetnictví Combined
F200WMEP Manažerská a ekonomická psychologie Combined
F200WMAR Marketing Combined
F200WPFP Právní formy podnikání Combined
F200WPMF Projektový management a fundraising Combined
F200WSDS Struktura daňové soustavy v ČR Combined
F200WVEK Veřejná ekonomika Combined
F200WZOM Základy obecného managementu a řízení lidí Combined
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání PCH; KAE
Číslo Název Forma
F201WMPP Manažerská a ekonomická psychologie Full-time

Programy rekvalifikačního vzdělávání

Programy rekvalifikačního vzdělávání
Číslo Název Forma
F3CUW003 Český jazyk pro cizince - pro pokročilé Full-time
F3CUW001 Český jazyk pro cizince se zaměřením na trh práce Full-time
F3CUW002 Český jazyk se zaměřením na trh práce a se specifickým zaměřením kurzu vztahujícím se k pracovní činnosti uchazečů a zájemců o zaměstnání - navazující kurz Full-time

Programy specializačního vzdělávání

Kvalifikační vzdělávání PCH
Číslo Název Forma
F10003 Dopravní psychologie Full-time
F10000 Kurz pro budoucí lektory rehabilitačních programů pro řidiče s problémovou řidičskou praxí Full-time
F100W001 Psycholog ve zdravotnictví Full-time
F10002 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Full-time

Programy v rámci akreditovaného studijního programu

Krátkodobé studijní pobyty zahraničních studentů
Číslo Název Forma
99KPW Krátkodobé studijní pobyty zahraničních studentů Full-time
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Číslo Název Forma
F9KB05 Andragogy Combined
F9KBW002 Andragogy with Specialization Personal Development Combined
F9KBW003 Archeology Combined
F9KBW005 Migration Studies Combined
F9KB08 Musicology Combined
F9KB01 Psychology Combined
F9KB02 Psychology Combined
F9KB03 Psychology Combined
F9KBW001 Psychology Combined
F9KB09 Řízení vzdělávacích institucí Combined
F9KBW004 Social Work Combined
F9KB07 Social Work Combined
F9KB10 Theatre Studies - Film Studies Combined
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Číslo Název Forma
F9PBW012 Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad Full-time
F9PB15 Archeology - History Full-time
F9PB23 Arts Studies Full-time
F9PBW007 Česká filologie-Anglická filologie Full-time
F9PBW014 Chinese Studies Full-time
F9PB11 Cultural Anthropology Full-time
F9PB14 Czech Philology Full-time
F9PBW003 CŽV Andragogika-Sociologie Full-time
F9PBW002 CŽV Sociologie-Andragogika Full-time
F9PBW030 Divadelní studia-Filmová studia Full-time
F9PBW028 Divadelní studia-Německá filologie Full-time
F9PBW009 Economic and Managerial Studies Full-time
F9PBW029 Ekonomicko-manažerská studia-Anglická filologie Full-time
F9PB05 English Philology Full-time
F9PBW008 English Philology Full-time
F9PBW011 English Philology Full-time
F9PB16 English Philology - Applied Economic Studies Full-time
F9PB29 English Philology - Applied Economic Studies Full-time
F9PB17 English Philology - Archeology Full-time
F9PB19 English Philology - History Full-time
F9PB18 English Philology - Journalism Full-time
F9PBW013 Evropská studia a diplomacie-Politologie Full-time
F9PBW022 Filmová studia-Divadelní studia Full-time
F9PBW025 Filmová studia-Televizní a rozhlasová studia Full-time
F9PB25 German for Translators and Interpreters Full-time
F9PB04 German Philology Full-time
F9PBW015 History Full-time
F9PB30 Indonesian Studies for Tourism Full-time
F9PB06 Japanese Philology Full-time
F9PBW005 Japanese Philology Full-time
F9PBW016 Journalism Full-time
F9PB31 Journalism - Film Studies Full-time
F9PBW004 Korean for Business Full-time
F9PBW024 Korean Studies Full-time
F9PBW023 Kulturní antropologie-Filozofie Full-time
F9PB24 Musicology Full-time
F9PBW021 Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad - Mezinárodní vztahy a bezpečnost Full-time
F9PB13 Politics and European Studies Full-time
F9PB01 Psychology Full-time
F9PB02 Psychology Full-time
F9PB03 Psychology Full-time
F9PBW001 Psychology Full-time
F9PB09 Russian and Economics, Law and Tourism Full-time
F9PB27 Russian Philology - Italian Philology Full-time
F9PBW010 Russian Philology Aimed at Translation and Business Full-time
F9PB08 Russian Philology in the Context of European Culture and Literature Full-time
F9PBW006 Science of Arts Full-time
F9PB07 Sociologie - Andragogika Full-time
F9PB10 Sociologie - Kulturní antropologie Full-time
F9PBW027 Španělská filologie-Portugalská filologie Full-time
F9PBW026 Spanish Philology Full-time
F9PB26 Teorie a dějiny dramatických umění Full-time
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Číslo Název Forma
F9KNW002 Andragogika Combined
F9KN01 Andragogy Combined
F9KNW001 Psychology Combined
F9KN00 Psychology Combined
F9KN02 Psychology Combined
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Číslo Název Forma
F9PNW005 Archeology Full-time
F9PNW003 Asian Studies, Specialization Indonesian Language and Culture Full-time
F9PNW006 Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura Full-time
F9PN06 English for Translators and Interpreters Full-time
F9PN11 English Philology Full-time
F9PN08 English Philology Full-time
F9PN07 European Studies and International Relations Full-time
F9PNW004 Francouzská filologie-Anglická filologie Full-time
F9PN05 General Lingvistics and Theory of Communication Full-time
F9PN10 Jewish Studies: Jewish History and Culture Full-time
F9PN02 Kulturní antropologie - Andragogika Full-time
F9PNW002 Kulturní antropologie-Sociologie Full-time
F9PN09 Musicology Full-time
F9PN03 Psychology Full-time
F9PNW001 Psychology Full-time
F9PN04 Russian for translators Full-time
F9PN00 Sociologie - Andragogika Full-time
F9PN01 Sociologie - Kulturní antropologie Full-time
Volitelné předměty na Filozofické fakultě UP
Číslo Název Forma
99VPWLS0 Volitelné předměty na Filozofické fakultě LS Full-time
99VPWZS0 Volitelné předměty na Filozofické fakultě UP Full-time

Programy zájmového vzdělávání

Přípravné kurzy na Filozofické fakultě UP
Číslo Název Forma
F7PK02 Kurz muzikologie Combined
F7PK07 Muzikoterapie - opakovací prožitkové setkání Combined
F7PKW008 Počítačová bezpečnost, hackeři a lingvistika Combined
F7PKW009 Přípravný kurz pro bakalářské studium ATP na anglistice FF UP Combined
F7PKW003 Přípravný kurz pro bakalářské studium na anglistice FF UP Combined
F7PKW011 Přípravný kurz pro navazující studium obecná lingvistika a teorie komunikace Combined
F7PKW010 Přípravný kurz pro první ročníky bakalářských programů Katedry obecné lingvistiky Combined
F7PK04 Přípravný kurz pro uchazečky a uchazeče o studium na KDFS Combined
F7PK05 Přípravný kurz pro zájemce o studium na KPES Combined
F7PKW001 Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie Combined
F7PK06 Přípravný kurz pro zájemce o studium žurnalistiky Combined
Programý zájmového vzdělávání
Číslo Název Forma
F700W008 "Schismatics, Heretics, and Religious Crisis: Frankism and the Turbulent 18th Century in East Central European Jewry." Summer School in Jewish Studies, Olomouc 2022 Full-time
F700W009 Biblická hebrejština 1 v CŽV Full-time
F700W015 Jidiš 1: úvod do historie jazyka a kultury v CŽV Full-time
F700W013 Letní škola numismatiky Full-time
F70030 Letní škola numismatiky Full-time
F700W033 Letní škola numismatiky Full-time
F700W003 Moderní hebrejština pro začátečníky 1 Full-time
F70005 Muzikoterapeutická relaxace Full-time
F700W014 Muzikoterapeutické bubnování Full-time
F70004 Muzikoterapeutické bubnování s relaxací Full-time
F700W002 Škola finanční gramotnosti pro širokou veřejnost Full-time
F700W001 The Summer School of Slavonic Studies Full-time
F700W004 Tvůrčí psaní Full-time
F700W006 Vybrané předměty judaistiky Full-time
F700W005 Vztahy, sítě, metadata aneb jak vypadá člověk v digitálním světě Full-time
F700W007 Základní kurz českého jazyka Full-time
Zpět na seznam fakult

Privacy settings

Allow all cookies More info